Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abolfazl_joghatayi

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 01:54 ΜΜ +0330
Darevskia caspica - Photo (c) Foozhan Kheradmand, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Foozhan Kheradmand
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Darevskia caspica, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abolfazl_joghatayi

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 08:53 ΠΜ +0330
Trapelus agilis - Photo (c) hossein_nabizadeh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Trapelus agilis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvand

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 05:24 ΜΜ +0330
Vulpes vulpes flavescens - Photo (c) Houman Doroudi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Houman Doroudi
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Vulpes vulpes ssp. flavescens, Ένα μέλος του Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvand

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 04:23 ΜΜ +0330
Vulpes vulpes flavescens - Photo (c) Houman Doroudi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Houman Doroudi
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Vulpes vulpes ssp. flavescens, Ένα μέλος του Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ωχροσταχτάρα (Apus pallidus)

Παρατηρητής

ayyachkhaled

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 05:09 ΠΜ +04
Apodidae - Photo (c) Paulo Caseirito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paulo Caseirito
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Οικογένεια Apodidae, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Παρατηρητής

parhamazerakhsh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 12:09 ΜΜ +0330
Λευκοσουσουράδα - Photo (c) Marina Ribeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Ribeiro
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαμαλάκι (Macroglossum stellatarum)

Παρατηρητής

parhamazerakhsh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 02:17 ΜΜ +0330
Δαμαλάκι - Photo (c) David Denicolò, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Δαμαλάκι (Macroglossum stellatarum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parhamazerakhsh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 07:42 ΜΜ +0330
Theretra alecto - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Theretra alecto, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucclaes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 03:25 ΜΜ +04

Τόπος

Dhofar, Oman (Google, OSM)
Pseudotrapelus dhofarensis - Photo (c) Maarten Sluijter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maarten Sluijter
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Pseudotrapelus dhofarensis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emoq

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2012 12:12 ΜΜ +0430
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος (Merops apiaster)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φασσοπερίστερο (Columba oenas)

Παρατηρητής

centaur

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 11:02 ΠΜ IST
Φασσοπερίστερο - Photo (c) Paul Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Lewis
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Φασσοπερίστερο (Columba oenas)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvand

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 03:18 ΜΜ +0330
Cyrtopodion scabrum - Photo (c) Александр Гончаров, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Александр Гончаров
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Cyrtopodion scabrum, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Ροδόσπιζα (Carpodacus erythrinus)

Παρατηρητής

shahrzadasa

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 08:12 ΜΜ HST
Κοινή Ροδόσπιζα - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Κοινή Ροδόσπιζα (Carpodacus erythrinus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

houman_doroudi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 09:26 ΠΜ +0330
Columba palumbus iranica - Photo (c) Shahrzad Fattahi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shahrzad Fattahi
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Columba palumbus ssp. iranica, Ένα μέλος του Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faezehfatemizadeh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2016

Τόπος

Kordestan, IR (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας - Photo (c) 
Dirk-Jan van Roest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας (Cinclus cinclus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faezehfatemizadeh

Ημερομηνία

Μάρτιος 2016

Τόπος

Sepidan, IR-FA, IR (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας - Photo (c) 
Dirk-Jan van Roest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας (Cinclus cinclus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faezehfatemizadeh

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016
Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας - Photo (c) 
Dirk-Jan van Roest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας (Cinclus cinclus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faezehfatemizadeh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2017 02:01 ΜΜ +0330
Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας - Photo (c) 
Dirk-Jan van Roest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας (Cinclus cinclus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faezehfatemizadeh

Ημερομηνία

Μάρτιος 2016

Τόπος

Hamadan, IR (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας - Photo (c) 
Dirk-Jan van Roest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας (Cinclus cinclus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faezehfatemizadeh

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Kordestan, IR (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας - Photo (c) 
Dirk-Jan van Roest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας (Cinclus cinclus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertdmartin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 07:39 ΜΜ EET
Spoladea recurvalis - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Spoladea recurvalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eingidron

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 04:11 ΜΜ IST

Τόπος

Sderot, Israel (Google, OSM)

Ετικέτες

Lycaena thersamon - Photo (c) Alexandra Kaganova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexandra Kaganova
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Lycaena thersamon, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wael-almatni

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 09:25 ΠΜ +03

Τόπος

Qatana, SY-RD, SY (Google, OSM)
Belenois aurota aurota - Photo (c) riana60, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by riana60
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Belenois aurota ssp. aurota, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mblizabresler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 10:58 ΜΜ IST
Spoladea recurvalis - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Spoladea recurvalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

wael-almatni

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 12:51 ΜΜ +03
Βανέσα Του Κάρδου - Photo (c) Rogério Ferreira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rogério Ferreira
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wael-almatni

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 12:50 ΜΜ +03
Belenois aurota aurota - Photo (c) riana60, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by riana60
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Belenois aurota ssp. aurota, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azuremarsh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Israel (Google, OSM)
Hyla savignyi - Photo (c) Parham Beyhaghi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Parham Beyhaghi
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Hyla savignyi, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faezehfatemizadeh

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 11:11 ΠΜ +0430
Varanus griseus caspius - Photo (c) nuridjanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nuridjanov
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Varanus griseus ssp. caspius, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faezehfatemizadeh

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 03:41 ΜΜ +0330
Rana pseudodalmatina - Photo (c) Parham Beyhaghi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Parham Beyhaghi
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Rana pseudodalmatina, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faezehfatemizadeh

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 07:32 ΜΜ +0330
Pelophylax persicus - Photo (c) BemmelPhotography Herpetofauna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BemmelPhotography Herpetofauna
Η ταυτότητα του χρήστη amin_ghaffari: Pelophylax persicus, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10994