Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidan192

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 10:09 AM EDT
Plethodon cinereus - Photo (c) jance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Plethodon cinereus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidan192

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 10:16 AM EDT
Pyrrharctia isabella - Photo (c) Larry Clarfeld, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Pyrrharctia isabella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophiahammel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 11:27 AM EDT
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erika626

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 11:26 AM EDT
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmoulton

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 07:50 AM EDT
Euchaetes egle - Photo (c) Seabrooke Leckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Euchaetes egle, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahelisb

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 12:57 PM EDT
Acalymma vittatum - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Acalymma vittatum, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyssa336

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 10:39 AM EDT

Τόπος

Paxton, MA, US (Google, OSM)
Monotropa uniflora - Photo (c) Charlotte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Monotropa uniflora, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lara_artigas

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 07:11 PM EDT
Syringa - Photo (c) Maja Dumat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Γένος Syringa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τίπουλα (Γένος Tipula)

Παρατηρητής

raneedunc

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 04:47 PM EDT
Τίπουλα - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

anthonymilton2021

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 12:44 PM EDT

Περιγραφή

A weed in my backyard

Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μούσκαρι (Γένος Muscari)

Παρατηρητής

anthonymilton2021

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 12:43 PM EDT

Περιγραφή

A plant in my backyard

Μούσκαρι - Photo (c) David Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Μούσκαρι (Γένος Muscari)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billymac11

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 10:16 AM EDT

Περιγραφή

One of many washed up on shore, seen over many days.

Stomolophus meleagris - Photo (c) Josh More, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Stomolophus meleagris, Ένα μέλος του Ριζοστοματοειδή (Υπεροικογένεια Rhizostomatoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabella_oliveira

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 08:42 AM EDT

Περιγραφή

Some sort of jellyfish

Stomolophus meleagris - Photo (c) Josh More, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Stomolophus meleagris, Ένα μέλος του Ριζοστοματοειδή (Υπεροικογένεια Rhizostomatoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dearnaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021
Dionaea muscipula - Photo (c) David Hill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Dionaea muscipula, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amy977

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 10:00 AM EDT
Tetraopes tetrophthalmus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Tetraopes tetrophthalmus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brodie13

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 02:00 PM EDT

Τόπος

Whitinsville (Google, OSM)

Περιγραφή

It pinched or bit me while I was gardening.

Phymata americana - Photo (c) DinGo OcTavious, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Phymata americana, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iamthekatlady

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 08:31 PM EDT
Lepisma saccharina - Photo (c) Christian Fischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Lepisma saccharina, Ένα μέλος του Λέπισμα (Γένος Lepisma)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birders130

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 07:14 PM EDT
Coreidae - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Οικογένεια Coreidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amw036

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 12:35 AM UTC

Τόπος

Needham (Google, OSM)
Hyla versicolor - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Hyla versicolor, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tauntonguy02780

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 08:51 AM EDT
Bombus impatiens - Photo (c) Ryan Hodnett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tauntonguy02780

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 09:27 AM EDT
Calopteron reticulatum - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Calopteron reticulatum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tauntonguy02780

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 07:38 AM EDT
Asclepias syriaca - Photo (c) dshaw3, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Asclepias syriaca, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

birders130

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 05:41 PM EDT
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshturner1

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020
Calopteron reticulatum - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Calopteron reticulatum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshturner1

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020
Calopteron reticulatum - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Calopteron reticulatum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enleduc

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 10:20 AM EDT
Acalymma vittatum - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Acalymma vittatum, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonicle

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 09:26 AM EDT

Τόπος

Tyringham, MA, US (Google, OSM)
Limenitis arthemis - Photo (c) sharonforsyth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Limenitis arthemis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonicle

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 09:20 AM EDT
Papilio - Photo (c) Dave Rogers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Γένος Papilio, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderprice

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2019 04:17 PM HST
Begonia involucrata - Photo (c) rea_orthner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Begonia involucrata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joff

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2019 02:37 PM UTC
Κοάτι Με Λευκή Μύτη - Photo (c) Mike Duran, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη amandadeguire: Κοάτι Με Λευκή Μύτη (Nasua narica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2019
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 31