Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belenchaine

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 01:19 PM -03
Bromus catharticus - Photo (c) nka311, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Bromus catharticus, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belenchaine

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 01:13 PM -03
Veronica arvensis - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Veronica arvensis, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lurtri

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 04:29 PM -03
Bromus catharticus - Photo (c) nka311, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Bromus catharticus, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lurtri

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 06:30 PM -03
Tillandsia aeranthos - Photo (c) Wikimedia Commons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Tillandsia aeranthos, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κυμβαλαρία (Cymbalaria muralis)

Παρατηρητής

lurtri

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 03:35 PM -03
Λιναρία Η Κυμβαλαρία - Photo (c) Leonard Worthington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Λιναρία Η Κυμβαλαρία (Cymbalaria muralis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belenchaine

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 01:05 PM -03
Herbertia lahue - Photo (c) C S Price, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Herbertia lahue, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)

Παρατηρητής

belenchaine

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 01:06 PM -03
Nothoscordum montevidense - Photo (c) Ary Mailhos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Nothoscordum montevidense, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belenchaine

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 01:09 PM -03
Silene gallica - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Silene gallica, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belenchaine

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 01:07 PM -03
Hedypnois rhagadioloides - Photo (c) Bryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Hedypnois rhagadioloides, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χοιρομουρίδα (Helminthotheca echioides)

Παρατηρητής

belenchaine

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 01:17 PM -03
Χοιρομουρίδα - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Χοιρομουρίδα (Helminthotheca echioides)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώχος Ο Λαχανώδης (Sonchus oleraceus)

Παρατηρητής

belenchaine

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 12:59 PM -03
Ζώχος Ο Λαχανώδης - Photo (c) ritafoo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Ζώχος Ο Λαχανώδης (Sonchus oleraceus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tandria

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 12:46 PM -03
Youngia japonica - Photo (c) mesclovon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Youngia japonica, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhagopian

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2021 12:02 PM -03

Περιγραφή

Individuos recolectados con paraguas entomológico en Pouteria salicifolia ("Mataojo").

Ετικέτες

Gypogyna forceps - Photo (c) Ivan Magalhaes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Gypogyna forceps, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csarmmolina

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 03:26 PM -03
Spergula - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Γένος Spergula, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 11:53 AM -03
Picrosia longifolia - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Picrosia longifolia, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bert_in_the_skirt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 01:52 PM -03
Sisyrinchium minutiflorum - Photo (c) Régis Rafael Hryçai, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Sisyrinchium minutiflorum, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bert_in_the_skirt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 09:33 AM -03
Tillandsia aeranthos - Photo (c) Wikimedia Commons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Tillandsia aeranthos, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_caballero

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 03:52 PM -03
Juncus acutus - Photo (c) Daniel Keddy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Juncus acutus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_caballero

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 10:20 AM -03

Τόπος

90200, Uruguay (Google, OSM)
Senecio selloi - Photo (c) Romi Galeota Lencina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Senecio selloi, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χοντρόφυλλο Μπούζι (Carpobrotus edulis)

Παρατηρητής

ornitoloca

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 12:45 PM UTC
Χοντρόφυλλο Μπούζι - Photo (c) Alvesgaspar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Χοντρόφυλλο Μπούζι (Carpobrotus edulis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ornitoloca

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 12:40 PM UTC
Eryngium pandanifolium - Photo (c) João Gava Just, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Eryngium pandanifolium, Ένα μέλος του Ερύγγιο (Γένος Eryngium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamartnezgoicoechea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 03:07 PM UTC
Leandra australis - Photo (c) alessandradalia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Leandra australis, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamartnezgoicoechea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:00 AM -03
Lantana montevidensis - Photo (c) sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Lantana montevidensis, Ένα μέλος του Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ornitoloca

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 11:43 AM -03
Eryngium pandanifolium - Photo (c) João Gava Just, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Eryngium pandanifolium, Ένα μέλος του Ερύγγιο (Γένος Eryngium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ornitoloca

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 12:43 PM UTC
Dodonaea viscosa - Photo (c) Ma. Eugenia Mendiola González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Dodonaea viscosa, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamartnezgoicoechea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:11 PM -03
Myrrhinium atropurpureum - Photo (c) Martin Coronel Varela, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Myrrhinium atropurpureum, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamartnezgoicoechea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 07:14 PM UTC
Solanum laxum - Photo (c) Leonardo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Solanum laxum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamartnezgoicoechea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:30 AM UTC
Solanum sisymbriifolium - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Solanum sisymbriifolium, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamartnezgoicoechea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 12:43 PM UTC
Crocanthemum brasiliense - Photo (c) daniel hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Crocanthemum brasiliense, Ένα μέλος του Κιστοειδή (Οικογένεια Cistaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamartnezgoicoechea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:16 PM UTC
Passiflora caerulea - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη amailhos: Passiflora caerulea, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5391