Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aronasezys

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 02:07 PM EET
Andricus foecundatrix - Photo (c) janet graham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Andricus foecundatrix, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)

Παρατηρητής

linatautkiene

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 02:25 PM EET
Ρουπακοβελανιδιά - Photo (c) Colin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασοσκαπτοποντικός (Clethrionomys glareolus)

Παρατηρητής

danuta

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Δασοσκαπτοποντικός - Photo (c) Bird Explorers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bird Explorers
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Δασοσκαπτοποντικός (Clethrionomys glareolus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonasbarzdenas

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 04:56 PM EEST
Corydalis cava - Photo (c) else15, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by else15
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Corydalis cava, Ένα μέλος του Φουμαριίδες (Υποοικογένεια Fumarioideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaplis

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 01:01 PM EEST
Cerastium arvense - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Cerastium arvense, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φουσκούδι (Silene vulgaris)

Παρατηρητής

steiblys

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 05:56 PM EEST
Φουσκούδι - Photo (c) manual crank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Φουσκούδι (Silene vulgaris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

projektas

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 10:48 AM EEST

Περιγραφή

Augalas

Stellaria media - Photo (c) Jim Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Walker
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Stellaria media, Ένα μέλος του Στελλάρια Η Μεσαία (Σύνθετο Stellaria media)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

projektas

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 11:10 AM EEST
Stellaria media - Photo (c) Jim Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Walker
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Stellaria media, Ένα μέλος του Στελλάρια Η Μεσαία (Σύνθετο Stellaria media)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

projektas

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 11:09 AM EEST
Forsythia - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Γένος Forsythia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arunasjuknevicius

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 08:17 AM EEST
Lathyrus sylvestris - Photo (c) missnarjess, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by missnarjess
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Lathyrus sylvestris, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siju

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 02:24 PM EET

Τόπος

59159, Lietuva (Google, OSM)
Torilis japonica - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Torilis japonica, Ένα μέλος του Τοριλίδα (Γένος Torilis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siju

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 02:25 PM EET

Τόπος

59159, Lietuva (Google, OSM)
Mycelis muralis - Photo (c) Kristian Peters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Mycelis muralis, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solokultas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 02:16 PM EET
Ribes alpinum - Photo (c) Vireloup, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vireloup
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Ribes alpinum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solokultas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 01:25 PM EET

Τόπος

93105, Lithuania (Google, OSM)
Cladonia - Photo (c) Ilja Klutman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Γένος Cladonia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rasa31

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 12:40 PM EET

Τόπος

53176, Lietuva (Google, OSM)
Xylobolus frustulatus - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Xylobolus frustulatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aronasezys

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 02:08 PM EET
Cytisus scoparius - Photo (c) Ina Siebert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ina Siebert
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Cytisus scoparius, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomasp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 10:32 AM CEST
Μέδουσα Του Φεγγαριού - Photo (c) Poul Erik Rasmussen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Poul Erik Rasmussen
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Μέδουσα Του Φεγγαριού (Aurelia aurita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εγγλενός (Acer campestre)

Παρατηρητής

tomasp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 12:35 PM CEST
Εγγλενός - Photo (c) Peter O'Connor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Εγγλενός (Acer campestre)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomasp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 12:35 PM CEST
Mikiola fagi - Photo (c) CameliaTWU, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Mikiola fagi, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomasp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 12:58 PM CEST
Viscum album - Photo (c) Vladimir Tkalčić, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Tkalčić
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Viscum album, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomasp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 05:14 PM CEST
Mycelis muralis - Photo (c) Kristian Peters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Mycelis muralis, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

karolina148

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 02:09 PM EET
Τριανταφυλλιά - Photo (c) lamprisdimitris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriele438

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 02:34 PM EEST
Acer platanoides - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Acer platanoides, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

gabriele438

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 02:34 PM EEST
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 09:46 AM CEST
Chamaeleon gummifer - Photo (c) peter_r, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by peter_r
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Chamaeleon gummifer, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

minov20

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 06:36 PM CEST
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

derrebo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 11:24 AM CEST
Γλιστρίδα - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Γλιστρίδα (Portulaca oleracea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαστιχόδενδρο (Pistacia lentiscus)

Παρατηρητής

maciejkrl

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 01:47 PM CEST
Μαστιχόδενδρο - Photo (c) Beat Akeret, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beat Akeret
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Μαστιχόδενδρο (Pistacia lentiscus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαρολάχανο (Mercurialis annua)

Παρατηρητής

yanika48

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 02:29 PM CEST
Σκαρολάχανο - Photo (c) rubinjoni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Σκαρολάχανο (Mercurialis annua)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristyna79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 02:29 PM CEST

Τόπος

Senglea, Malta (Google, OSM)
Ruellia - Photo (c) Dennis White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dennis White
Η ταυτότητα του χρήστη almantas: Γένος Ruellia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 49447