Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fdouglasmartin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2003 02:04 PM CST

Περιγραφή

Kept as a pet at hotel in Boke, Guinea. Photo by Ash Bullard.

Cephalophorus rufilatus - Photo (c) ZakVTA, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Cephalophorus rufilatus, Ένα μέλος του Αιγο-Αντιλόπες (Υποοικογένεια Antilopinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michalsloviak

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2008 03:59 PM CEST

Περιγραφή

Kirk's dik-dik (Madoqua kirkii), Tsavo East NP.

Madoqua hindei - Photo (c) Markus  Lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Markus  Lilje
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Madoqua hindei, Ένα μέλος του Αντιλοπίνες (Φυλή Antilopini)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2014 12:35 PM +03

Περιγραφή

Tarangire NP

Madoqua hindei - Photo (c) Markus  Lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Markus  Lilje
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Madoqua hindei, Ένα μέλος του Αντιλοπίνες (Φυλή Antilopini)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sidney_shema

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2014

Τόπος

Meru National Park (Google, OSM)
Madoqua - Photo (c) Joachim Louis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joachim Louis
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Γένος Madoqua, Ένα μέλος του Αντιλοπίνες (Φυλή Antilopini)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abr

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2001 03:08 PM PDT

Τόπος

Otjiwarongo (Google, OSM)
Madoqua damarensis - Photo (c) Joachim Louis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joachim Louis
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Madoqua damarensis, Ένα μέλος του Αντιλοπίνες (Φυλή Antilopini)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martingrimm

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2014 08:17 AM EAT
Madoqua thomasi - Photo (c) markusgmeiner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by markusgmeiner
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Madoqua thomasi, Ένα μέλος του Αντιλοπίνες (Φυλή Antilopini)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awaheed

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2014

Τόπος

Bilbays, EG-SQ, EG (Google, OSM)
Merops viridissimus - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Merops viridissimus, Ένα μέλος του Μέροπας (Γένος Merops)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lepalot

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2016

Τόπος

Forest Hills, PA (Google, OSM)
Agonopterix alstroemeriana - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Agonopterix alstroemeriana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2014 08:40 AM CEST

Περιγραφή

Crassa unitella (Hübner, [1796]), to MV light, Stubberup (Nysted), Denmark, Europe, 19/20 July 2014

Crassa unitella - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Crassa unitella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2013 07:46 AM CEST

Περιγραφή

Crassa unitella (Hübner, 1796), to Robinson trap, Søborg, Denmark, 19/20 July 2013

Crassa unitella - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Crassa unitella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2014 08:13 AM CEST

Περιγραφή

Crassa unitella (Hübner, [1796]), to Robinson trap, Søborg, Denmark, 10/11 July 2014

Crassa unitella - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Crassa unitella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_schaller

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2014

Τόπος

La Mercy Lagoon (Google, OSM)
Ciconia microscelis - Photo (c) maritzasouthafrica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by maritzasouthafrica
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Ciconia microscelis, Ένα μέλος του Πελαργός (Οικογένεια Ciconiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snidge

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2010 01:40 PM CAT
Ciconia microscelis - Photo (c) maritzasouthafrica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by maritzasouthafrica
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Ciconia microscelis, Ένα μέλος του Πελαργός (Οικογένεια Ciconiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2012

Τόπος

Cuyabeno, Ecuador (Google, OSM)
Philohydor lictor - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Philohydor lictor, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erasmus

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 07:00 PM EDT
Tiarella - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Γένος Tiarella, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scadwell

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2015 11:48 AM EDT

Περιγραφή

North Carolina Botanical Garden, Chapel Hill, NC

Tiarella - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Γένος Tiarella, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dyeany2

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2014 09:18 AM EDT
Tiarella stolonifera - Photo (c) J. Stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Tiarella stolonifera, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denniswross

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2013
Tiarella - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Γένος Tiarella, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cullen

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2015 07:56 PM CDT
Ennomini - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Φυλή Ennomini, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ptexis

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2012

Ετικέτες

Argia funebris - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Argia funebris, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

choma

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2014 01:00 PM CDT

Περιγραφή

Found beneath a rock. Very docile when handled. Because of the lack of a full black cap, didn't believe it to be a Tantilla sp.

Sonora episcopa - Photo (c) Toby Hibbitts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Sonora episcopa, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dneuharth

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2013 06:04 PM CDT
Sonora episcopa - Photo (c) Toby Hibbitts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Sonora episcopa, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περσικάρια (Γένος Persicaria)

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2014

Τόπος

middlesex (Google, OSM)
Persicaria cespitosa - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Persicaria cespitosa, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ems_eyes98

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 06:58 PM PDT
Triphosa haesitata - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Triphosa haesitata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayleyjolankopp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 06:00 PM PDT

Περιγραφή

Apparently our building is infested with these. I edited the brightness of the photo for visibility

Halyomorpha halys - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Halyomorpha halys, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zinnia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 11:10 AM PDT
Pyrrharctia isabella - Photo (c) Larry Clarfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Pyrrharctia isabella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcopperman

Ημερομηνία

Απρίλιος 2014

Περιγραφή

Some sort of ribbon snake (thamnophis)? but no red stripe. All whitish.

Salvadora lineata - Photo (c) dannysanders, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dannysanders
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Salvadora lineata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

croelke

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2014 10:06 AM CST
Salvadora lineata - Photo (c) dannysanders, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dannysanders
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Salvadora lineata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snidge

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2014 07:41 AM CAT

Τόπος

Chimoio (Google, OSM)
Latoia vivida - Photo (c) Kate Braun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Braun
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Latoia vivida, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leahrose

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 07:36 AM PDT
Catocala cleopatra - Photo (c) Gary Nunn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gary Nunn
Η ταυτότητα του χρήστη allenratzlaff: Catocala cleopatra, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 22170