Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssabine

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 11:31 ΠΜ SAST
Cepaea nemoralis - Photo (c) Gary Yankech, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gary Yankech
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Cepaea nemoralis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivaxylocopa

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 11:47 ΠΜ CEST
Lepidocyrtus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Γένος Lepidocyrtus, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbeja65

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 04:54 ΜΜ CEST

Τόπος

2890, Portugal (Google, OSM)
Polygonum arenastrum - Photo (c) David Lyttle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Lyttle
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Polygonum arenastrum, Ένα μέλος του Πολύγονο (Γένος Polygonum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοκελάδα (Anthus pratensis)

Παρατηρητής

jomarlc

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2019 10:39 ΠΜ CET
Λιβαδοκελάδα - Photo (c) Pedro Henriques, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Λιβαδοκελάδα (Anthus pratensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοτσοπανάκος (Sitta neumayer)

Παρατηρητής

kilasiak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2018 03:01 ΠΜ AKDT
Βραχοτσοπανάκος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Βραχοτσοπανάκος (Sitta neumayer)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοτσοπανάκος (Sitta neumayer)

Παρατηρητής

mikegrutherford

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2018 02:31 ΜΜ EET
Βραχοτσοπανάκος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Βραχοτσοπανάκος (Sitta neumayer)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bakeracre

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 10:53 ΠΜ BST
Sminthurus viridis - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Sminthurus viridis, Ένα μέλος του Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctaklis

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2010 11:52 ΠΜ EEST

Τόπος

Park Tritsi (Google, OSM)
Anas platyrhynchos × cairina moschata - Photo (c) Big Al, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Big Al
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Anas platyrhynchos × Cairina moschata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karsten_s

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:27 ΠΜ CEST

Περιγραφή

?

Dicyrtomina ornata - Photo (c) Jérôme Picard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jérôme Picard
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Dicyrtomina ornata, Ένα μέλος του Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgilperez

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 01:48 ΜΜ CEST
Sminthurus - Photo (c) Óscar Mendez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Óscar Mendez
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Γένος Sminthurus, Ένα μέλος του Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathancampbell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2019 10:29 ΠΜ GMT
Corvus cornix × corone - Photo (c) Виктор Колесников, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Виктор Колесников
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Corvus cornix × corone, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποδουρομόρφα (Τάξη Poduromorpha)

Παρατηρητής

francesco-ghinelli

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 03:15 ΜΜ CEST
Ποδουρομόρφα - Photo (c) Christophe Quintin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Ποδουρομόρφα (Τάξη Poduromorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 02:15 ΜΜ CEST

Περιγραφή

16.08.22_S3B_444_4

Tomocerinae - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Υποοικογένεια Tomocerinae, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d1618d96-832c-49f1-b225-c3d65fddbd7a

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 05:57 ΜΜ CEST
Silpha tristis - Photo (c) Martin Galli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Galli
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Silpha tristis, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carnifex

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 04:45 ΜΜ CEST

Τόπος

Castle (Google, OSM)
Orchesella cincta - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Orchesella cincta, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 04:22 ΜΜ CEST

Περιγραφή

20.06.22_S2D_249_1

Tomocerinae - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Υποοικογένεια Tomocerinae, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 04:22 ΜΜ CEST

Περιγραφή

20.06.22_S2D_249_2

Orchesella - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Γένος Orchesella, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 04:22 ΜΜ CEST

Περιγραφή

20.06.22_S4D_236_1

Tomocerinae - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Υποοικογένεια Tomocerinae, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 04:22 ΜΜ CEST

Περιγραφή

20.06.22_S4D_236_2

Orchesella - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Γένος Orchesella, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022

Περιγραφή

13.07.22_S2D_282

Orchesella - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Γένος Orchesella, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 03:37 ΜΜ CEST

Περιγραφή

20.06.22_S3B_269_1

Tomocerinae - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Υποοικογένεια Tomocerinae, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 03:37 ΜΜ CEST

Περιγραφή

20.06.22_S3B_269_2

Orchesella - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Γένος Orchesella, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022

Περιγραφή

13.07.22_S3B_274_1

Tomocerinae - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Υποοικογένεια Tomocerinae, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022

Περιγραφή

13.07.22_S3B_274_2

Orchesella - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Γένος Orchesella, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 03:37 ΜΜ CEST

Περιγραφή

20.06.22_S4C_259_1

Tomocerinae - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Υποοικογένεια Tomocerinae, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 03:37 ΜΜ CEST

Περιγραφή

20.06.22_S4C_259_2

Orchesella - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Γένος Orchesella, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 03:23 ΜΜ CEST

Περιγραφή

13.07.22_S2C_299

Orchesella - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Γένος Orchesella, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 03:23 ΜΜ CEST

Περιγραφή

13.07.22_S3C_319

Tomocerinae - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Υποοικογένεια Tomocerinae, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 03:23 ΜΜ CEST

Περιγραφή

13.07.22_S4A_305_1

Tomocerinae - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Υποοικογένεια Tomocerinae, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 03:23 ΜΜ CEST

Περιγραφή

13.07.22_S4A_305_2

Orchesella - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_orion: Γένος Orchesella, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 105489