Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελανόγλαρος (Larus fuscus)

Παρατηρητής

eirrie

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2016 09:35 ΠΜ CEST

Τόπος

Fagersjö (Google, OSM)
Μελανόγλαρος - Photo (c) Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Μελανόγλαρος (Larus fuscus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελανόγλαρος (Larus fuscus)

Παρατηρητής

eirrie

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 03:56 ΜΜ CEST
Μελανόγλαρος - Photo (c) Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Μελανόγλαρος (Larus fuscus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

patricklm35

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 04:10 ΜΜ CET
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Photo (c) Дмитрий Осипов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Дмитрий Осипов
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

ferlay

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 02:15 ΜΜ CEST
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Photo (c) Дмитрий Осипов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Дмитрий Осипов
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Παρατηρητής

tomeubosch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 03:36 ΜΜ CET
Λευκοσκαλίδρα - Photo (c) lemurtaquin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lemurtaquin
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

ferlay

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 02:19 ΜΜ CEST
Βουβόκυκνος - Photo (c) Mark Sikking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Sikking
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

riccardop68

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 02:31 ΜΜ CET
Κότσυφας - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lacerta_viridis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023
Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι - Photo (c) Aitor Guerrero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

lacerta_viridis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023

Τόπος

Rusovce, Slovensko (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Photo (c) Дмитрий Осипов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Дмитрий Осипов
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

ulanna

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 10:41 ΠΜ +04
Κοινή Φάσσα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

igorskh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 05:00 ΜΜ CET
Γαλαζοπαπαδίτσα - Photo (c) rorygardner79, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)

Παρατηρητής

igorskh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 05:31 ΜΜ CET
Αιγίθαλος - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_dyck

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 01:38 ΜΜ CET

Τόπος

Ustka, Poland (Google, OSM)
Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Andrew Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκισάρι (Aythya ferina)

Παρατηρητής

darja_m_m

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2017 02:04 ΜΜ MSK
Γκισάρι - Photo (c) Яна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Яна
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Γκισάρι (Aythya ferina)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)

Παρατηρητής

jens147

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 03:26 ΜΜ CET
Δαχτυλιδόχηνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

mariazhihz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 06:38 ΜΜ MSK
Βουβόκυκνος - Photo (c) Mark Sikking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Sikking
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

heliosg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 02:29 ΜΜ CET

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta)

Παρατηρητής

saltwellsbirder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 12:41 ΜΜ GMT
Ευρωπαϊκή Αβοκέτα - Photo (c) Chia aka Cory Chiappone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chia aka Cory Chiappone
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Ευρωπαϊκή Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σούλα Του Βορρά (Morus bassanus)

Παρατηρητής

elpitch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 12:23 ΜΜ CET
Σούλα Του Βορρά - Photo (c) Pétur Gauti Valgeirsson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Σούλα Του Βορρά (Morus bassanus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

kampfmaus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 01:48 ΜΜ CET
Βραχοκιρκίνεζο - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

pmali

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 04:32 ΜΜ EEST
Κοινή Φαλαρίδα - Photo (c) Wei Li Jiang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wei Li Jiang
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

kathleenperrot

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 01:54 ΜΜ CEST
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοβασιλίσκος (Regulus regulus)

Παρατηρητής

olliedavis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 08:15 ΠΜ GMT
Χρυσοβασιλίσκος - Photo (c) Cliff Watkinson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Χρυσοβασιλίσκος (Regulus regulus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

olliedavis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 08:44 ΠΜ GMT
Γαλαζοπαπαδίτσα - Photo (c) rorygardner79, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 09:16 ΠΜ MSK

Ετικέτες

Αιγίθαλος - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

emeadows

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 05:36 ΜΜ BST
Τυτώ - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Τυτώ (Tyto alba)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

piotr3

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2015 04:36 ΜΜ CET
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

kathleenperrot

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023
Γελαδάρης - Photo (c) Luis Mauricio Mena Páramo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Mauricio Mena Páramo
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Γελαδάρης (Bubulcus ibis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

kathleenperrot

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Bengt Nyman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

kathleenperrot

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexis_lours: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 843