Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)

Παρατηρητής

morgan11-1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 03:22 ΜΜ UTC
Μυκητόζωα - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

zoebolger123

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 12:42 ΠΜ MST

Περιγραφή

Money tree

Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2022
Κορυφαίος
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

vovikantonyan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 08:46 ΜΜ +03
Ζωή - Photo (c) Tom Barnes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Barnes
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Βελτίωση
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

vovikantonyan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:52 ΜΜ +03
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

vovikantonyan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 12:30 ΜΜ +03
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

humphreynjoroge

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 08:24 ΠΜ EAT
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Manuel Nevárez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manuel Nevárez
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jyoder47

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:42 ΜΜ +03

Περιγραφή

Known locally as a medicinal plant

Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

sonnekke

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 03:32 ΜΜ +03
Κάκτος - Photo (c) reginasalinas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

augustinekaime

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 08:33 ΠΜ EAT

Τόπος

Voi, KE-TT, KE (Google, OSM)
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

augustinekaime

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 08:42 ΠΜ EAT

Τόπος

Voi, KE-TT, KE (Google, OSM)
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

humphreynjoroge

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 06:57 ΠΜ EAT

Τόπος

Kiuu, Kenya (Google, OSM)
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Manuel Nevárez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manuel Nevárez
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

kjrkenya

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 05:16 ΜΜ +03
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ronniemwangi

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021

Τόπος

Dumi, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

Colonized a disturbed area

Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

solarissmoke

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Kenya (Google, OSM)
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngiru

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 09:25 ΠΜ +03
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

vickiwangui

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 09:48 ΠΜ HST
Έντομα - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chriko

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 12:15 ΜΜ +03

Τόπος

Nyeri, Central, KE (Google, OSM)
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Manuel Nevárez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manuel Nevárez
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Βελτίωση
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

jonathan1153

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 12:44 ΜΜ EAT
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

mary553

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 02:06 ΜΜ EAT
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) 沈冠宇(Kuan-yu Shen), όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 沈冠宇(Kuan-yu Shen)
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

mary553

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 02:08 ΜΜ EAT
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) 沈冠宇(Kuan-yu Shen), όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 沈冠宇(Kuan-yu Shen)
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

mary553

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 02:09 ΜΜ EAT
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) 沈冠宇(Kuan-yu Shen), όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 沈冠宇(Kuan-yu Shen)
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

mary553

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 02:10 ΜΜ EAT

Περιγραφή

V

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) 沈冠宇(Kuan-yu Shen), όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 沈冠宇(Kuan-yu Shen)
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mary553

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 12:54 ΜΜ EAT
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) 沈冠宇(Kuan-yu Shen), όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 沈冠宇(Kuan-yu Shen)
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

judith_nyamai

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 10:12 ΠΜ EAT
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Manuel Nevárez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manuel Nevárez
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

judith_nyamai

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 10:03 ΠΜ EAT
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

judith_nyamai

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 12:56 ΜΜ EAT
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Manuel Nevárez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manuel Nevárez
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

gerald_keneth_kaniaru

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 10:58 ΠΜ UTC

Τόπος

Tausa, Kenya (Google, OSM)
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

gerald_keneth_kaniaru

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 12:14 ΜΜ UTC

Τόπος

Tausa, Kenya (Google, OSM)
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerald_keneth_kaniaru

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 10:35 ΠΜ UTC

Τόπος

Tausa, Kenya (Google, OSM)
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Manuel Nevárez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manuel Nevárez
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

maarten40

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 10:47 ΠΜ UTC

Τόπος

Kenia (Google, OSM)

Περιγραφή

leaf spots ex Bruguiera gymnorrhiza

Ζωή - Photo (c) Tom Barnes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Barnes
Η ταυτότητα του χρήστη alexander_zhernenkov: Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 319