Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyhathaway

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 12:26 PM PDT
Brachygenys californiensis - Photo (c) Davida Blanton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Davida Blanton
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Brachygenys californiensis, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanfrench

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2012 09:14 AM PST
Brachygenys californiensis - Photo (c) Davida Blanton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Davida Blanton
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Brachygenys californiensis, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bayareafishn

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 12:11 PM PDT
Brachygenys californiensis - Photo (c) Davida Blanton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Davida Blanton
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Brachygenys californiensis, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kolander_n

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2018 07:32 PM PDT
Brachygenys californiensis - Photo (c) Davida Blanton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Davida Blanton
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Brachygenys californiensis, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanandrews

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2018 12:15 PM PDT
Brachygenys californiensis - Photo (c) Davida Blanton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Davida Blanton
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Brachygenys californiensis, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidajoy

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2018 04:25 PM PDT

Περιγραφή

Maybe striped mullet?

Brachygenys californiensis - Photo (c) Davida Blanton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Davida Blanton
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Brachygenys californiensis, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sflax

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2017 12:00 AM PDT
Brachygenys californiensis - Photo (c) Davida Blanton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Davida Blanton
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Brachygenys californiensis, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glmory

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2015
Brachygenys californiensis - Photo (c) Davida Blanton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Davida Blanton
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Brachygenys californiensis, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyhathaway

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 12:28 PM PDT
Sagmatias obliquidens - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Sagmatias obliquidens, Ένα μέλος του Αρτιοδάκτυλα (Τάξη Artiodactyla)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοδέλφινο (Grampus griseus)

Παρατηρητής

jeremyhathaway

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 11:12 AM PDT
Σταχτοδέλφινο - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Σταχτοδέλφινο (Grampus griseus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyhathaway

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 11:32 AM PDT
Lissodelphis borealis - Photo (c) rjm284, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Lissodelphis borealis, Ένα μέλος του Αρτιοδάκτυλα (Τάξη Artiodactyla)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iflores1982

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2017 05:34 PM PDT
Clupeoidei - Photo (c) Kaustubh Sandip Warde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kaustubh Sandip Warde
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Υποτάξη Clupeoidei, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyhathaway

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 04:19 PM PDT
Sceloporus occidentalis - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Kurniawidjaja
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Sceloporus occidentalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δελφίνι (Delphinus delphis)

Παρατηρητής

austinbrooks

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2017 02:34 PM PDT

Περιγραφή

approximate location

Κοινό Δελφίνι - Photo (c) Corey Husic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corey Husic
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Κοινό Δελφίνι (Delphinus delphis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maianguyen

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 09:08 AM PDT
Doris tanya - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Doris tanya, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 06:04 AM PDT
Doris tanya - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Doris tanya, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonnessen

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 11:39 AM PDT
Cuthona divae - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Cuthona divae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briannekottenbach

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 07:32 AM PDT
Coryphella trilineata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Coryphella trilineata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thefruithunter

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 10:40 AM PDT

Περιγραφή

Plus eggs!

Coryphella trilineata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Coryphella trilineata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

docprt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2017 02:12 PM PST

Τόπος

San Diego, CA, USA (Google, OSM)
Urile penicillatus - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Urile penicillatus, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinmendezhennink

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 04:28 PM EDT
Urile penicillatus - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Urile penicillatus, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowerbeast

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018 11:28 AM PDT
Urile penicillatus - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Urile penicillatus, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charro

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2016 11:59 AM CDT
Urile penicillatus - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Urile penicillatus, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2017 03:16 PM PDT
Urile pelagicus - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Urile pelagicus, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanandrews

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2017 09:44 AM PDT
Urile pelagicus - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Urile pelagicus, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uzun

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2018 05:36 PM PST
Symphurus atricauda - Photo (c) Michael Bear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael Bear
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Symphurus atricauda, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_bear

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2018 07:16 PM PDT
Symphurus atricauda - Photo (c) Michael Bear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael Bear
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Symphurus atricauda, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sflax

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2018
Symphurus atricauda - Photo (c) Michael Bear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael Bear
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Symphurus atricauda, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfistanic

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2018 09:17 AM PST
Symphurus atricauda - Photo (c) Michael Bear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael Bear
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Symphurus atricauda, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfistanic

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2018 11:20 AM PST
Symphurus atricauda - Photo (c) Michael Bear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael Bear
Η ταυτότητα του χρήστη alex_bairstow: Symphurus atricauda, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 9983