Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viktoriabilous

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 08:24 PM MSK
Crambe maritima - Photo (c) Сергей, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Сергей
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Crambe maritima, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viktoriabilous

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 06:54 PM MSK
Crambe maritima - Photo (c) Сергей, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Сергей
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Crambe maritima, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderlakomov

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 04:05 PM MSK
Echinochloa crus-galli - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Echinochloa crus-galli, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evirg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 04:22 PM MSK
Rubus caesius - Photo (c) Jordi Roy Gabarra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Rubus caesius, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)

Παρατηρητής

bereskletic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 03:16 PM MSK
Λιναρία Η Κοινή - Photo (c) Tony Atkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bereskletic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 03:12 PM MSK
Cornus alba - Photo (c) Nikolay V Dorofeev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolay V Dorofeev
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Cornus alba, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexeiebel

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2015 07:53 PM +06
Prunus padus - Photo (c) Sciadopitys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Prunus padus, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προύνος Ο Ακανθώδης (Prunus spinosa)

Παρατηρητής

daria_kltkv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 04:14 PM MSK
Προύνος Ο Ακανθώδης - Photo (c) Marek Michalski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marek Michalski
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Προύνος Ο Ακανθώδης (Prunus spinosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexeiebel

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2015 11:23 AM +06
Equisetum hyemale - Photo (c) jerry52, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jerry52
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Equisetum hyemale, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 02:09 PM +07
Stipa capillata - Photo (c) Вячеслав Юсупов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Вячеслав Юсупов
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Stipa capillata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 02:09 PM +07
Rubus caesius - Photo (c) Jordi Roy Gabarra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Rubus caesius, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludmilapozhidaeva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 03:50 PM +07
Asarum europaeum - Photo (c) Photo by David J. Stang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Asarum europaeum, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 02:14 PM +07
Cannabis sativa - Photo (c) karoconniff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by karoconniff
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Cannabis sativa, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελιδονόχορτο (Chelidonium majus)

Παρατηρητής

daria_kltkv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 05:26 PM MSK
Χελιδονόχορτο - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Χελιδονόχορτο (Chelidonium majus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daria_kltkv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 02:39 PM MSK
Λακτούκα Η Πριονόφυλλη - Photo (c) Andrey Zharkikh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Λακτούκα Η Πριονόφυλλη (Lactuca serriola)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daria_kltkv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 04:41 PM MSK
Artemisia austriaca - Photo (c) t0ntie, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by t0ntie
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Artemisia austriaca, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 03:06 PM MSK
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Gary James, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gary James
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daria_kltkv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 04:42 PM MSK
Filipendula vulgaris - Photo (c) _foxg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Filipendula vulgaris, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βήχιο (Tussilago farfara)

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 03:07 PM MSK
Βήχιο - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Βήχιο (Tussilago farfara)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

daria_kltkv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 04:46 PM MSK
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Gary James, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gary James
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 03:38 PM MSK
Trifolium hybridum - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Trifolium hybridum, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serg_okrug_nn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 10:59 AM MSK
Sorbus aucuparia - Photo (c) per, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Sorbus aucuparia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daria_kltkv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 06:07 PM MSK
Salvia verticillata - Photo (c) Darya Zhuravleva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Darya Zhuravleva
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Salvia verticillata, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daria_kltkv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 06:05 PM MSK
Gypsophila altissima - Photo (c) Mykyta Peregrym, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mykyta Peregrym
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Gypsophila altissima, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daria_kltkv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 06:21 PM MSK
Bupleurum falcatum - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Bupleurum falcatum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daria_kltkv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 06:25 PM MSK
Campanula sibirica - Photo (c) Evgeny Boginsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Evgeny Boginsky
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Campanula sibirica, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daria_kltkv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 06:18 PM MSK
Achillea nobilis - Photo (c) Karl-Ludwig Poggemann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Achillea nobilis, Ένα μέλος του Αχιλλέα (Γένος Achillea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daria_kltkv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 06:17 PM MSK
Campanula sibirica - Photo (c) Evgeny Boginsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Evgeny Boginsky
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Campanula sibirica, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daria_kltkv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 05:28 PM MSK
Leonurus quinquelobatus - Photo (c) Natalya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Natalya
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Leonurus quinquelobatus, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παστινάκα Η Εδώδιμη (Pastinaca sativa)

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 11:00 AM +07
Παστινάκα Η Εδώδιμη - Photo (c) H. Zell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aleks-khimin: Παστινάκα Η Εδώδιμη (Pastinaca sativa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 95538