Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandroayue

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 07:25 PM -03
Nannopterum brasilianum - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Nannopterum brasilianum, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cris-arba15

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 03:15 PM UTC

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Helvella monachella - Photo (c) Danio Miserocchi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Danio Miserocchi
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Helvella monachella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javier_perez_mancha

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 05:31 PM CEST
Cistus laurifolius - Photo (c) aroche, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aroche
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Cistus laurifolius, Ένα μέλος του Κίστος (Γένος Cistus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)

Παρατηρητής

slopep01

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021

Τόπος

Arucas (Google, OSM)
Ευρωπαϊκή Σφήκα - Photo (c) molanic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by molanic
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelcrey

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 05:03 PM CEST
Λεβάντα - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Kurniawidjaja
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Λεβάντα (Γένος Lavandula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατσουλιέρης (Galerida cristata)

Παρατηρητής

macasado

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2017 12:26 PM CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Κατσουλιέρης - Photo (c) Koshy Koshy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Κατσουλιέρης (Galerida cristata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εγγλενός (Acer campestre)

Παρατηρητής

nat_rojasestevez

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 05:14 PM SAST
Εγγλενός - Photo (c) Peter O'Connor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Εγγλενός (Acer campestre)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macasado

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017 01:07 PM CEST

Τόπος

Asturias, España (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης - Photo (c) Blake Matheson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης (Saxicola rubicola)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιφτάς (Emberiza calandra)

Παρατηρητής

macasado

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2017 01:52 PM CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Τσιφτάς - Photo (c) Valia Pavlou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valia Pavlou
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Τσιφτάς (Emberiza calandra)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macasado

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017 12:20 PM CEST

Τόπος

Asturias, España (Google, OSM)
Linum viscosum - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Linum viscosum, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macasado

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017 12:38 PM CEST

Τόπος

Asturias, España (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης - Photo (c) Blake Matheson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης (Saxicola rubicola)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javier_perez_mancha

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 05:31 PM CEST
Cistus albidus - Photo (c) Xavier Ma Ma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Xavier Ma Ma
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Cistus albidus, Ένα μέλος του Κίστος (Γένος Cistus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

macasado

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017 12:30 PM CEST

Τόπος

Asturias, España (Google, OSM)
Βραχοκιρκίνεζο - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)

Παρατηρητής

slopep01

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021

Τόπος

Arucas (Google, OSM)
Σφήκα - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Σφήκα (Vespula vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σέδον Το Δριμύ (Sedum acre)

Παρατηρητής

siscucar

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 05:31 PM CEST
Σέδον Το Δριμύ - Photo (c) Sannse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Σέδον Το Δριμύ (Sedum acre)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

jaimebraschi

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 12:21 PM CEST

Περιγραφή

Probabilmente inselvatichito.

Λιγούστρο Το Κίτρινο - Photo (c) Barbara, Jim, Edward Fleischman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Barbara, Jim, Edward Fleischman
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaimebraschi

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 09:55 AM CEST

Τόπος

Savona, Italia (Google, OSM)
Lonicera implexa - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Lonicera implexa, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριβόλι (Tribulus terrestris)

Παρατηρητής

luissilva4

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Τριβόλι - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Τριβόλι (Tribulus terrestris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus)

Παρατηρητής

luissilva4

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Λιβαδόκιρκος - Photo (c) Вячеслав Юсупов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Вячеслав Юсупов
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pintopastel

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 12:03 PM UTC
Agalmatium bilobum - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Agalmatium bilobum, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranavarro

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 11:25 AM CEST

Περιγραφή

Desovando

Cyprinus carpio - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lonnyholmes
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Cyprinus carpio, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βομβίνος (Bombus terrestris)

Παρατηρητής

berdejo

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 12:31 PM CEST
Βομβίνος - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Βομβίνος (Bombus terrestris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pirataber

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 03:51 PM CET
Κουρκουλιονίδες - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkux

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 12:08 PM CEST
Verbascum sinuatum - Photo (c) .Bambo., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Verbascum sinuatum, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardoramirez-anapri

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 05:22 PM CEST

Περιγραφή

Fotos de mis salidas de campo, sobre todo por la zona de Colmenar Viejo, Madrid.

Ετικέτες

Verbascum pulverulentum - Photo (c) Derby Museum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Verbascum pulverulentum, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardoramirez-anapri

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 07:06 PM CEST

Περιγραφή

Fotos de mis salidas de campo, sobre todo por la zona de Colmenar Viejo, Madrid.

Ετικέτες

Trifolium repens - Photo (c) Александра, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Александра
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clarasmelongena

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 05:53 PM SAST
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Mathieu Massaviol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mathieu Massaviol
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nat_rojasestevez

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 08:08 PM SAST
Verbascum pulverulentum - Photo (c) Derby Museum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Verbascum pulverulentum, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdjz

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 02:15 PM UTC
Petrosedum sediforme - Photo (c) Henk Feith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Feith
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Petrosedum sediforme, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σέδο Το Λευκό (Sedum album)

Παρατηρητής

jdjz

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 02:16 PM UTC
Σέδο Το Λευκό - Photo (c) ebbalux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ebbalux
Η ταυτότητα του χρήστη alejandrogg: Σέδο Το Λευκό (Sedum album)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 450