Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mehdichetibi

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Constantine, DZ (Google, OSM)
Veronica polita - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Veronica polita, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kc_ramp

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 12:31 ΜΜ CDT

Περιγραφή

7.5mm flower diameter when flattened

Βερονίκη Η Περσική - Photo (c) alan-otter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alan-otter
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mehdichetibi

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Algeria (Google, OSM)
Veronica arvensis - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Veronica arvensis, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mehdichetibi

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Algeria (Google, OSM)
Veronica arvensis - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Veronica arvensis, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

addison_c940

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 02:08 ΜΜ CDT
Veronica hederifolia-sublobata-triloba - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Σύνθετο Veronica hederifolia-sublobata-triloba, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brymalplants

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 11:16 ΠΜ PDT
Veronica arvensis - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Veronica arvensis, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

ellen599

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 01:59 ΜΜ MDT
Βερονίκη Η Περσική - Photo (c) alan-otter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alan-otter
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farigoleta

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 03:50 ΜΜ CEST

Τόπος

Barcelona, Espanya (Google, OSM)
Veronica officinalis - Photo (c) Tero Laakso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Veronica officinalis, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galyna_mykytynets

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2019 02:13 ΜΜ EEST
Veronica steppacea - Photo (c) Alexey P. Seregin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey P. Seregin
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Veronica steppacea, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelbykau

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 02:05 ΜΜ PDT
Veronica arvensis - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Veronica arvensis, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinmau

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 12:58 ΜΜ PDT

Τόπος

Roy, WA 98580, USA (Google, OSM)
Veronica regina-nivalis - Photo (c) peter_r, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by peter_r
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Veronica regina-nivalis, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

rushin-bushin

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 04:39 ΜΜ GMT
Βερονίκη Η Περσική - Photo (c) alan-otter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alan-otter
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 09:30 ΠΜ EDT
Veronica officinalis - Photo (c) Tero Laakso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Veronica officinalis, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tzaddi

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 02:13 ΜΜ PDT
Veronica regina-nivalis - Photo (c) peter_r, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by peter_r
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Veronica regina-nivalis, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paytondeleva

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 07:19 ΜΜ EDT
Veronica serpyllifolia - Photo (c) Phil Garnock-Jones, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Garnock-Jones
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Veronica serpyllifolia, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyoni-pete

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 04:31 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

7989/90

Veronica derwentiana - Photo (c) bennybotany85, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Veronica derwentiana, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

weintraub3

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 12:56 ΜΜ PDT
Βερονίκη Η Περσική - Photo (c) alan-otter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alan-otter
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlangemeier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 01:00 ΜΜ MDT
Veronica wormskjoldii - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tom Hilton
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Veronica wormskjoldii, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nniu

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 12:31 ΜΜ EDT
Veronica arvensis - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Veronica arvensis, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_anctil

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 12:59 ΜΜ PDT

Τόπος

Corvallis, OR, US (Google, OSM)
Veronica regina-nivalis - Photo (c) peter_r, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by peter_r
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Veronica regina-nivalis, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasyliuk1

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2009 03:50 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Дякую за допомогу у дослідженні вихованцям шкільного гуртка "Еврика" смт Фабричне Лутугинського району

Veronica steppacea - Photo (c) Alexey P. Seregin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey P. Seregin
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Veronica steppacea, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sus_scrofa

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 03:57 ΜΜ EDT
Veronica arvensis - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Veronica arvensis, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelahall

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 12:30 ΜΜ PST
Veronica regina-nivalis - Photo (c) peter_r, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by peter_r
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Veronica regina-nivalis, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathias736

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 10:10 ΠΜ CET
Veronica triphyllos - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Veronica triphyllos, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamar_grigalaschvili

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 01:00 ΜΜ +04

Τόπος

Tskneti (Google, OSM)
Agrestes - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aidan Campos
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Υποτμήμα Agrestes, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 12:01 ΜΜ CET
Veronica arvensis - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Veronica arvensis, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

metemaddar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 12:16 ΜΜ +0330
Βερονίκη Η Περσική - Photo (c) alan-otter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alan-otter
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη (Γένος Veronica)

Παρατηρητής

luuiriluuzz

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 10:41 ΠΜ CET
Agrestes - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aidan Campos
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Υποτμήμα Agrestes, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

vorlon

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:14 ΠΜ CET

Τόπος

Bovenden (Google, OSM)
Βερονίκη Η Περσική - Photo (c) alan-otter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alan-otter
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plissnrutscha2

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:43 ΠΜ CET
Agrestes - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aidan Campos
Η ταυτότητα του χρήστη albach: Υποτμήμα Agrestes, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 152586