Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimssight

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 07:34 AM PDT
Calidris mauri - Photo (c) Ross Millikan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Calidris mauri, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliabohemian

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 08:43 AM PDT
Magallana gigas - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Magallana gigas, Ένα μέλος του Στρείδι (Οικογένεια Ostreidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliabohemian

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 06:30 AM PDT
Magallana gigas - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Magallana gigas, Ένα μέλος του Στρείδι (Οικογένεια Ostreidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feenstra

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 09:13 AM UTC
Copestylum mexicanum - Photo (c) Cedric Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Copestylum mexicanum, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimssight

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021
Hemipenthes sinuosa - Photo (c) mayfly1963, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by mayfly1963
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Hemipenthes sinuosa, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimssight

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 08:05 AM PDT
Τρίχρωμος Φαλαρόποδας - Photo (c) dominic sherony, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Τρίχρωμος Φαλαρόποδας (Phalaropus tricolor)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 02:25 PM PDT

Περιγραφή

San Diego County, California, US

Opuntia × occidentalis - Photo (c) snakeinmypocket, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Opuntia × occidentalis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guyincognito

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 08:46 AM PDT
Πιερίδα Των Γογγυλίων - Photo (c) Eran Finkle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Πιερίδα Των Γογγυλίων (Pieris rapae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronvanderhoff

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:05 PM PDT
Eriogonum fasciculatum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Eriogonum fasciculatum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliabohemian

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 06:43 PM PDT

Τόπος

Deer Canyon Park (Google, OSM)
Phloeodes diabolicus - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Phloeodes diabolicus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 10:53 AM PDT
Aeronautes saxatalis - Photo (c) Henry (Hank) Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Aeronautes saxatalis, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα Neogale frenata

Παρατηρητής

adriscoll

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2012 10:33 AM MDT
Μακρύουρη Νυφίτσα - Photo (c) davidcooksy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliabohemian

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 11:18 AM PDT
Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Nick Chill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς (Egretta thula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliabohemian

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 10:40 AM PDT
Libellula saturata - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Libellula saturata, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 11:47 AM PDT
Rosa californica - Photo (c) Wintertanager, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Rosa californica, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimssight

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 11:48 AM PDT
Junonia grisea - Photo (c) cjackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Junonia grisea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasabenson

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2019 12:40 PM PDT

Περιγραφή

Junonia coenia
17 Apr 2019
CA, RIV Co., Santa Rosa Plateau Ecological Reserve

Junonia grisea - Photo (c) cjackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Junonia grisea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2018 12:15 PM PDT

Περιγραφή

Exquisitely fresh male nary a scale missing

Junonia grisea - Photo (c) cjackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Junonia grisea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2018 03:54 PM PDT
Junonia grisea - Photo (c) cjackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Junonia grisea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beartracker

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 07:56 PM PDT
Chamaea fasciata - Photo (c) Blake Matheson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Chamaea fasciata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliabohemian

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 02:50 PM PDT
Icterus cucullatus - Photo (c) Marc Faucher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Icterus cucullatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guyincognito

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Phoebastria albatrus - Photo 
Leary, Pete, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Phoebastria albatrus, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο Hirundo rustica

Παρατηρητής

juliabohemian

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 10:48 AM PDT
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) dan_miller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasabenson

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 12:46 PM PDT
Piranga ludoviciana - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Piranga ludoviciana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasabenson

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 12:46 PM PDT
Σετόφαγα Του Τάουνσεντ - Photo (c) Derek Scott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Σετόφαγα Του Τάουνσεντ (Setophaga townsendi)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasabenson

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 09:17 AM PDT
Empidonax hammondii - Photo (c) Pablo Lèautaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Empidonax hammondii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasabenson

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 08:00 AM PDT
Empidonax hammondii - Photo (c) Pablo Lèautaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Empidonax hammondii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasabenson

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 07:48 AM PDT
Setophaga occidentalis - Photo (c) Frode Jacobsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Setophaga occidentalis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guyincognito

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 08:16 AM PDT
Leiothlypis crissalis - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Leiothlypis crissalis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_castillo_birdingtours

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2017 10:54 AM CDT
Papilio rumiko - Photo (c) Jim & Lynne Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alazere: Papilio rumiko, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2907