Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 07:18 ΠΜ CAT
Sarkidiornis melanotos - Photo (c) Robert Archer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robert Archer
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Sarkidiornis melanotos, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adele84

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 07:11 ΠΜ SAST

Τόπος

South Africa (Google, OSM)
Spheniscus demersus - Photo (c) Don-Jean Leandri-Breton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don-Jean Leandri-Breton
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Spheniscus demersus, Ένα μέλος του Απτηνοδυτόμορφα (Τάξη Sphenisciformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adele84

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 07:11 ΠΜ SAST

Τόπος

South Africa (Google, OSM)
Spheniscus demersus - Photo (c) Don-Jean Leandri-Breton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don-Jean Leandri-Breton
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Spheniscus demersus, Ένα μέλος του Απτηνοδυτόμορφα (Τάξη Sphenisciformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinerobinson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 03:29 ΜΜ SAST
Serruria fasciflora - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Serruria fasciflora, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinerobinson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 03:25 ΜΜ SAST
Erica plukenetii - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Erica plukenetii, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jandutoit

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2013 11:57 ΠΜ SAST
Elanus caeruleus caeruleus - Photo (c) Michael McSweeney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael McSweeney
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Elanus caeruleus ssp. caeruleus, Ένα μέλος του Έλανος (Elanus caeruleus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izithunzi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 07:15 ΠΜ SAST
Serruria rubricaulis - Photo (c) Carina Lochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Serruria rubricaulis, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petraparameswari

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 02:33 ΜΜ SAST
Passer melanurus melanurus - Photo (c) riana60, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by riana60
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Passer melanurus ssp. melanurus, Ένα μέλος του Σπουργίτης (Γένος Passer)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikebrunke

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:45 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Liparia splendens - Photo (c) Derek Keats, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Liparia splendens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikebrunke

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:14 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Lanaria lanata - Photo (c) Hamish Robertson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hamish Robertson
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Lanaria lanata, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianrijsdijk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 09:23 ΠΜ SAST
Dicrurus adsimilis adsimilis - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Dicrurus adsimilis ssp. adsimilis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianrijsdijk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 10:02 ΠΜ SAST
Batis capensis capensis - Photo (c) Jacob Dirsuwei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jacob Dirsuwei
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Batis capensis ssp. capensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmerry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 07:57 ΠΜ SAST
Berzelia abrotanoides - Photo (c) botanicexpedition2019nl-saf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by botanicexpedition2019nl-saf
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Berzelia abrotanoides, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmerry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 07:59 ΠΜ SAST
Lobelia pinifolia - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Lobelia pinifolia, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmerry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 07:58 ΠΜ SAST
Psoralea pinnata - Photo (c) Keith Morris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Morris
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Psoralea pinnata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmerry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 07:57 ΠΜ SAST
Mimetes hirtus - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Mimetes hirtus, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmerry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 08:00 ΠΜ SAST
Restio bifurcus - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Restio bifurcus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmerry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 08:00 ΠΜ SAST
Serruria glomerata - Photo (c) Joti Daya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joti Daya
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Serruria glomerata, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmerry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 08:02 ΠΜ SAST
Syncarpha vestita - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Syncarpha vestita, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmerry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 08:15 ΠΜ SAST
Aristea juncifolia - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Aristea juncifolia, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmerry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 08:18 ΠΜ SAST
Erica bruniades - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Erica bruniades, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmerry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 08:36 ΠΜ SAST
Searsia crenata - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Searsia crenata, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmerry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 08:27 ΠΜ SAST
Penaea mucronata - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Penaea mucronata, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmerry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:03 ΠΜ SAST
Euphorbia caput-medusae - Photo (c) ChristianRM, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ChristianRM
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Euphorbia caput-medusae, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmerry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:03 ΠΜ SAST
Chersina angulata - Photo (c) Bionerds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bionerds
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Chersina angulata, Ένα μέλος του Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fearlesscapefox

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 03:52 ΜΜ SAST
Anthropoides paradiseus - Photo (c) Brian Snelson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Anthropoides paradiseus, Ένα μέλος του Γερανίδες (Οικογένεια Gruidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fionahellmann

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 11:26 ΠΜ SAST
Anthropoides paradiseus - Photo (c) Brian Snelson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Anthropoides paradiseus, Ένα μέλος του Γερανίδες (Οικογένεια Gruidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rustygateretreat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 12:41 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Blue Crane breeding pair with adolescent

Anthropoides paradiseus - Photo (c) Brian Snelson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Anthropoides paradiseus, Ένα μέλος του Γερανίδες (Οικογένεια Gruidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matjiesrivier

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Cacadu, ZA-EC, ZA (Google, OSM)
Anthropoides paradiseus - Photo (c) Brian Snelson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Anthropoides paradiseus, Ένα μέλος του Γερανίδες (Οικογένεια Gruidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpague

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 02:45 ΜΜ SAST
Anthropoides paradiseus - Photo (c) Brian Snelson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alanhorstmann: Anthropoides paradiseus, Ένα μέλος του Γερανίδες (Οικογένεια Gruidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1539626