Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elainebester

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 12:36 PM SAST
Campsomerinae - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Υποοικογένεια Campsomerinae, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεντριοφόρα Ανθυποτάξη Aculeata

Παρατηρητής

satroy85

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:21 PM SAST
Delta - Photo (c) Ton Rulkens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Γένος Delta, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεντριοφόρα Ανθυποτάξη Aculeata

Παρατηρητής

melinda65

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 01:34 PM SAST
Eumeninae - Photo (c) 唐展鴻, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Υποοικογένεια Eumeninae, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2015 11:33 AM CET
Eumeninae - Photo (c) 唐展鴻, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Υποοικογένεια Eumeninae, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απόκριτα Υποτάξη Apocrita

Παρατηρητής

kenyarunner

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 01:16 PM +03
Gasteruptiidae - Photo (c) Ton Rulkens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Οικογένεια Gasteruptiidae, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απόκριτα Υποτάξη Apocrita

Παρατηρητής

peter_tg_craddick

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 04:18 PM UTC

Τόπος

Galu Beach, Kenya (Google, OSM)
Pompilidae - Photo (c) Kevin Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Οικογένεια Pompilidae, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεντριοφόρα Ανθυποτάξη Aculeata

Παρατηρητής

philmassie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 12:34 PM SAST

Περιγραφή

Some cool looking wasp I think,

Scoliidae - Photo (c) Jeannie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Οικογένεια Scoliidae, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απόκριτα Υποτάξη Apocrita

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 03:03 PM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)
Gelis - Photo (c) Kevin Wiener, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Γένος Gelis, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildnothos

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 10:50 AM CEST

Τόπος

Wakiso, Ouganda (Google, OSM)
Polistinae - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Υποοικογένεια Polistinae, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεντριοφόρα Ανθυποτάξη Aculeata

Παρατηρητής

sirbeunuls

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 03:29 PM SAST
Ampulicidae - Photo (c) Roman Prokhorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Οικογένεια Ampulicidae, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βεσπίδες Οικογένεια Vespidae

Παρατηρητής

matthew_hemming

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 02:20 PM SAST
Eumeninae - Photo (c) 唐展鴻, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Υποοικογένεια Eumeninae, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahmad_theidiot

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 06:49 PM +01

Τόπος

Beni Atia, Morocco (Google, OSM)
Braconidae - Photo (c) Carolyn Gritzmaker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Οικογένεια Braconidae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 07:31 PM SAST
Polistinae - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Υποοικογένεια Polistinae, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα Επιοικογένεια Anthophila

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 12:28 PM SAST

Ετικέτες

Ανθόφιλα - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fauna_mirifica

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 11:35 AM CEST
Proctotrupidae - Photo (c) Mike Bowie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Οικογένεια Proctotrupidae, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christo35

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 12:43 PM SAST
Hylaeus - Photo (c) quoll2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Γένος Hylaeus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 10:29 AM SAST

Τόπος

KZN, ZA (Google, OSM)
Antodynerus - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Γένος Antodynerus, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zawalker

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 02:44 PM EET
Κεντριοφόρα - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 12:37 PM SAST
Iphiaulax - Photo (c) Slimguy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Γένος Iphiaulax, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονοειδή Υπεροικογένεια Ichneumonoidea

Παρατηρητής

congonaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 10:18 PM CEST

Τόπος

Salamat, TD (Google, OSM)
Braconidae - Photo (c) Carolyn Gritzmaker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Οικογένεια Braconidae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mourad-harzallah

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 04:15 PM CEST
Eucharitidae - Photo (c) Sergio Jansen Gonzalez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Οικογένεια Eucharitidae, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολιστής Γένος Polistes

Παρατηρητής

wildnothos

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 12:58 PM CEST

Τόπος

Wakiso, Ouganda (Google, OSM)
Πολιστής - Photo (c) Didier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doug263

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 02:27 PM SAST

Περιγραφή

A very small wasp; only a few millimetres in body length.

Ετικέτες

Braconidae - Photo (c) Carolyn Gritzmaker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Οικογένεια Braconidae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy1960

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 10:12 AM SAST
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moira_fitzpatrick

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:17 AM SAST
Ανθόφιλα - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moira_fitzpatrick

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 06:27 PM SAST
Braconidae - Photo (c) Carolyn Gritzmaker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Οικογένεια Braconidae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moira_fitzpatrick

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 07:23 PM SAST
Braconidae - Photo (c) Carolyn Gritzmaker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Οικογένεια Braconidae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joachim

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 06:44 PM CEST
Osprynchotus - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Γένος Osprynchotus, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απόκριτα Υποτάξη Apocrita

Παρατηρητής

moira_fitzpatrick

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 06:06 PM SAST
Απόκριτα - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanna45

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 11:54 AM +03
Chrysididae - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandmanson: Οικογένεια Chrysididae, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 246