Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobloblaw1991

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 01:16 PM EDT

Τόπος

Gilmour (Google, OSM)
Micropterus salmoides - Photo (c) Phil's 1stPix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Micropterus salmoides, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephkeeler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 09:55 AM EDT
Ameiurus - Photo (c) Robin Irizarry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Γένος Ameiurus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajwride01

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 05:45 PM EDT
Micropterus dolomieu - Photo Eric Engbretson, U.S. Fish and Wildlife Service, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Micropterus dolomieu, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajwride01

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 07:38 PM EDT
Esox lucius - Photo (c) Manuel Sánchez-Mateos Paniagua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Esox lucius, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajwride01

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 07:39 PM EDT
Sander vitreus - Photo (c) Bobby McCabe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται ()
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Sander vitreus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_savage

Ημερομηνία

Μάιος 2020
Percina caprodes - Photo (c) maurer416, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Percina caprodes, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat_the_nat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 10:00 AM EDT

Περιγραφή

Fish caught and handled for park research by Park Biologist. SCP#1099534

Notropis - Photo (c) m_ignoffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Γένος Notropis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat_the_nat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 09:54 AM EDT

Περιγραφή

Fish caught and handled for park research by Park Biologist. SCP#1099534

Ambloplites rupestris - Photo 
Eric Engbretson, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Ambloplites rupestris, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat_the_nat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 10:02 AM EDT

Περιγραφή

Fish caught and handled for park research by Park Biologist. SCP#1099534

Ameiurus nebulosus - Photo (c) Brandon Li, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Ameiurus nebulosus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat_the_nat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 10:09 AM EDT

Περιγραφή

Fish caught and handled for park research by Park Biologist. SCP#1099534

Lepomis gibbosus - Photo (c) Neil DeMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Lepomis gibbosus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat_the_nat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 10:13 AM EDT

Περιγραφή

Fish caught and handled for park research by Park Biologist. SCP#1099534

Pimephales notatus - Photo (c) jasonrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Pimephales notatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat_the_nat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 10:14 AM EDT

Περιγραφή

Fish caught and handled for park research by Park Biologist. SCP#1099534

Perca flavescens - Photo Robert Colletta, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Perca flavescens, Ένα μέλος του Πέρκα (Γένος Perca)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat_the_nat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 10:15 AM EDT

Περιγραφή

Fish caught and handled for park research by Park Biologist. SCP#1099534

Lepomis gibbosus - Photo (c) Neil DeMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Lepomis gibbosus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat_the_nat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 10:15 AM EDT

Περιγραφή

Fish caught and handled for park research by Park Biologist. SCP#1099534

Pimephales notatus - Photo (c) jasonrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Pimephales notatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat_the_nat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 10:17 AM EDT

Περιγραφή

Fish caught and handled for park research by Park Biologist. SCP#1099534

Lepomis gibbosus - Photo (c) Neil DeMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Lepomis gibbosus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat_the_nat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 10:18 AM EDT

Περιγραφή

Fish caught and handled for park research by Park Biologist. SCP#1099534

Perca flavescens - Photo Robert Colletta, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Perca flavescens, Ένα μέλος του Πέρκα (Γένος Perca)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat_the_nat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 11:30 AM EDT

Περιγραφή

Fish caught and handled for park research by Park Biologist. SCP#1099534

Pimephales notatus - Photo (c) jasonrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Pimephales notatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Umbra limi

Παρατηρητής

kat_the_nat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 11:32 AM EDT

Περιγραφή

Fish caught and handled for park research by Park Biologist. SCP#1099534

Umbra limi - Photo (c) m_ignoffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Umbra limi, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat_the_nat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 11:35 AM EDT

Περιγραφή

Fish caught and handled for park research by Park Biologist. SCP#1099534

Catostomus commersonii - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Catostomus commersonii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meltee73

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 10:32 AM EDT
Eristalis transversa - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Eristalis transversa, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noskcaj55

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Nocomis biguttatus - Photo (c) Kevin Mouser, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Nocomis biguttatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 03:07 PM EDT
Spilomyia longicornis - Photo (c) Heather Holm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Spilomyia longicornis, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 02:40 PM EDT
Eristalis transversa - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Eristalis transversa, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burke_korol

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 11:43 AM EDT

Ετικέτες

Hypentelium nigricans - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Hypentelium nigricans, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

court683

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 04:04 PM EDT

Ετικέτες

Eristalis transversa - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Eristalis transversa, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abenne03

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 09:10 PM EDT

Ετικέτες

Luxilus cornutus - Photo (c) Olivier Morissette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Luxilus cornutus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 01:24 PM EDT
Eristalis transversa - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Eristalis transversa, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desmond_macneal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 07:21 PM EDT
Perca flavescens - Photo Robert Colletta, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Perca flavescens, Ένα μέλος του Πέρκα (Γένος Perca)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desmond_macneal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 08:18 AM EDT
Chrosomus eos - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Chrosomus eos, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 12:01 PM EDT
Eristalis transversa - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alandextrase: Eristalis transversa, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5906