Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostculture

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 02:48 PM CDT

Περιγραφή

2022-MO-MAMA 0180

Ετικέτες

Hypomyces aurantius - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Hypomyces aurantius, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostculture

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 02:50 PM CDT

Περιγραφή

2022-MO-MAMA 0181

Ετικέτες

Pluteus hongoi - Photo (c) drewccap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Pluteus hongoi, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostculture

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 02:57 PM CDT

Περιγραφή

2022-MO-MAMA 0183

Ετικέτες

Hypoxylaceae - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Οικογένεια Hypoxylaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostculture

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 03:00 PM CDT

Περιγραφή

2022-MO-MAMA 0185

Ετικέτες

Heimiomyces tenuipes - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Heimiomyces tenuipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostculture

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 03:05 PM CDT

Περιγραφή

2022-MO-MAMA 0187

Ετικέτες

Apioperdon pyriforme - Photo (c) Mike Potts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mike Potts
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Apioperdon pyriforme, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostculture

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 03:17 PM CDT

Περιγραφή

2022-MO-MAMA 0188

Ετικέτες

Laccaria laccata - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Laccaria laccata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostculture

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 03:28 PM CDT

Περιγραφή

2022-MO-MAMA 0190

Ετικέτες

Corticiales - Photo (c) testy36, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Τάξη Corticiales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostculture

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 03:31 PM CDT

Περιγραφή

2022-MO-MAMA 0191

Ετικέτες

Daedaleopsis confragosa - Photo (c) jan parie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Daedaleopsis confragosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostculture

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 03:32 PM CDT

Περιγραφή

2022-MO-MAMA 0192

Ετικέτες

Botryobasidium aureum - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Botryobasidium aureum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inthecave

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 02:41 PM CDT
Cerioporus leptocephalus - Photo (c) Michelle C. Torres-Grant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michelle C. Torres-Grant
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Cerioporus leptocephalus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inthecave

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 03:15 PM CDT

Τόπος

Fletcher, MO, US (Google, OSM)
Pezizomycotina - Photo (c) Lauren Ré, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lauren Ré
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Υποσυνομοταξία Pezizomycotina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inthecave

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 03:11 PM CDT

Τόπος

Fletcher, MO, US (Google, OSM)
Scutellinia - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Γένος Scutellinia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yourluckynumber

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 03:29 PM CDT
Russula - Photo (c) Holger Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inthecave

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 02:32 PM CDT
Fuscoporia gilva - Photo (c) sulasula, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Fuscoporia gilva, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inthecave

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 03:02 PM CDT

Τόπος

Fletcher, MO, US (Google, OSM)
Daedaleopsis confragosa - Photo (c) jan parie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Daedaleopsis confragosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yourluckynumber

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 03:42 PM CDT
Hymenochaetaceae - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Οικογένεια Hymenochaetaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yourluckynumber

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 04:21 PM CDT
Laetiporus sulphureus - Photo (c) Stephen John Davies, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen John Davies
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Laetiporus sulphureus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hminness

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)
Calvatia - Photo (c) crativsoul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Γένος Calvatia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

courtney_steiner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:05 AM CDT
Χρυσωπίδες - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Χρυσωπίδες (Οικογένεια Chrysopidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oldest_soil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:36 AM CDT
Humaria hemisphaerica - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Humaria hemisphaerica, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oldest_soil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 10:18 AM CDT
Mycena - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Trent Pearce
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Γένος Mycena, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oldest_soil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 10:24 AM CDT
Chlorosplenium chlora - Photo (c) Hannah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hannah
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Chlorosplenium chlora, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oldest_soil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:18 AM CDT
Xylaria - Photo (c) Henri Holbrook, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henri Holbrook
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Γένος Xylaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courtney_steiner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 10:02 AM CDT
Stereum - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Γένος Stereum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

oldest_soil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:40 AM CDT
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Mané Salinas Rodríguez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mané Salinas Rodríguez
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courtney_steiner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:02 AM CDT
Trametes aesculi - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Trametes aesculi, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mohunter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 06:12 PM CDT
Ramaria - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Γένος Ramaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soysmelliot

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 08:44 AM CDT

Περιγραφή

Growing on stick in mixed oak/pine woodland. Pore surface does not bruise.

Trametes lactinea - Photo (c) jadehecht, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jadehecht
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Trametes lactinea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mohunter

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 01:48 PM CDT

Τόπος

Warrenton, MO, US (Google, OSM)
Ερίκιο Το Σκαντζοχοίρινο - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Ερίκιο Το Σκαντζοχοίρινο (Hericium erinaceus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mohunter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 03:05 PM CDT
Grifola frondosa - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη alan_rockefeller: Grifola frondosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 235012