Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arachon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 04:52 ΜΜ AEDT
Atrax robustus - Photo (c) Ruth Spigelman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ruth Spigelman
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Atrax robustus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenssommer01

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 08:56 ΠΜ AEDT
Ascarosepion mestus - Photo (c) Georgia Poyner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Georgia Poyner
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Ascarosepion mestus, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 04:44 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

small, hiding under the ledge

Heniochus macrolepidotus - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Schlogl
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Heniochus macrolepidotus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suejm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022
Hoplocephalus bungaroides - Photo (c) Patrick Campbell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrick Campbell
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Hoplocephalus bungaroides, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boonana

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022
Hoplocephalus bungaroides - Photo (c) Patrick Campbell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrick Campbell
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Hoplocephalus bungaroides, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trancefix

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

In the exit cavern for a Canyon. Very still and quiet unless people came too close at which point she'd rear her head up. Sitting on what was probably a commonly used walking track.

Hoplocephalus bungaroides - Photo (c) Patrick Campbell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrick Campbell
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Hoplocephalus bungaroides, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misscash

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 11:07 ΠΜ AEDT
Acanthophis antarcticus - Photo (c) Matthijs Hollanders, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthijs Hollanders
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Acanthophis antarcticus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bullarahfauna

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 05:53 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Seen feeding on a Pied Stilt. Morialta Road Mudflats currently a haven for waterbirds. Past 2months sighting here include: 600+ Banded Lapwings, 200+ Red-capped Plovers, 22 Aust Painted Snipe, 90 Little Curlews etc

Falco peregrinus calidus - Photo (c) Gawie Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gawie Malan
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Falco peregrinus ssp. calidus, Ένα μέλος του Πετρίτης (Falco peregrinus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tianachez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2018 04:21 ΠΜ +11
Hemiaspis signata - Photo (c) Patrick Campbell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrick Campbell
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Hemiaspis signata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

tessharris01

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2017 10:48 ΠΜ +11

Περιγραφή

Spider

Αράχνη Λύκος - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosiekstein

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 05:20 ΜΜ +11
Zanda funerea - Photo (c) Geoffrey Cox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Geoffrey Cox
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Zanda funerea, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasmine_r

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021
Asianopis subrufa - Photo (c) James Peake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James Peake
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Asianopis subrufa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liznoble

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021 08:26 ΜΜ AEDT
Heleioporus australiacus - Photo (c) Mike Letnic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Letnic
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Heleioporus australiacus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisbastian

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022
Heleioporus australiacus - Photo (c) Mike Letnic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Letnic
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Heleioporus australiacus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrick_campbell

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2015

Περιγραφή

This is an adult, female, Heleioporus australiacus australiacus found and photographed in situ. It was not touched or even rinsed for the photograph (as can be seen) to avoid any harm whatsoever to the animal.

Ετικέτες

Heleioporus australiacus - Photo (c) Mike Letnic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Letnic
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Heleioporus australiacus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchell73

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021
Heleioporus australiacus - Photo (c) Mike Letnic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Letnic
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Heleioporus australiacus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dreworme

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Περιγραφή

calling pretty much non stop all evening.

Ninox strenua - Photo (c) Kent Warner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent Warner
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Ninox strenua, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dreworme

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Περιγραφή

could hear it calling, while lying in bed so quite faint recording

Ninox strenua - Photo (c) Kent Warner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent Warner
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Ninox strenua, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelp

Ημερομηνία

Μάιος 2020
Ninox strenua - Photo (c) Kent Warner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent Warner
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Ninox strenua, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allanasheard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Περιγραφή

With brush tail possum prey

Ninox strenua - Photo (c) Kent Warner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent Warner
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Ninox strenua, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lockycooper1

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Spotted during night surveys

Tyto tenebricosa tenebricosa - Photo (c) Ákos Lumnitzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ákos Lumnitzer
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Tyto tenebricosa ssp. tenebricosa, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judebirder

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022

Περιγραφή

Made distinctive trills in response to playback.

Tyto tenebricosa tenebricosa - Photo (c) Ákos Lumnitzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ákos Lumnitzer
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Tyto tenebricosa ssp. tenebricosa, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterwatts165

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 06:55 ΜΜ AEST
Tyto tenebricosa tenebricosa - Photo (c) Ákos Lumnitzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ákos Lumnitzer
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Tyto tenebricosa ssp. tenebricosa, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffreywalker69

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2011 06:46 ΜΜ AEST
Tyto tenebricosa tenebricosa - Photo (c) Ákos Lumnitzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ákos Lumnitzer
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Tyto tenebricosa ssp. tenebricosa, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiara369

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Περιγραφή

Wildlife rescue (registered rescuer and carer through Wildlife ARC) at a care home. Suspected secondary poisoning from rodenticide.

Tyto tenebricosa tenebricosa - Photo (c) Ákos Lumnitzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ákos Lumnitzer
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Tyto tenebricosa ssp. tenebricosa, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob-crisp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018
Cacophis krefftii - Photo (c) Norm Farmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Norm Farmer
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Cacophis krefftii, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchell73

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2021 11:00 ΜΜ +11
Cacophis krefftii - Photo (c) Norm Farmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Norm Farmer
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Cacophis krefftii, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaacclarey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 01:39 ΠΜ AEDT
Ranoidea chloris - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Ranoidea chloris, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhocking

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 08:24 ΜΜ AEDT
Ranoidea phyllochroa - Photo (c) eyeweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Ranoidea phyllochroa, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchell73

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 09:43 ΠΜ AEST

Περιγραφή

This records is for the copperhead. A seperate record has been made for the she oak.

Austrelaps ramsayi - Photo (c) Patrick Campbell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrick Campbell
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Austrelaps ramsayi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

 • 99