Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brad309

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Περιγραφή

Location not true

Hoplocephalus bungaroides - Photo (c) Patrick  Campbell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrick Campbell
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Hoplocephalus bungaroides, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casuarina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 10:09 AM +11
Phylidonyris novaehollandiae - Photo (c) Jan Carey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan Carey
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Phylidonyris novaehollandiae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhocking

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 05:15 PM +11
Lychas marmoreus - Photo (c) Chris Benesh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Benesh
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Lychas marmoreus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhocking

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 12:25 PM +11
Cryptophis nigrescens - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Cryptophis nigrescens, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhocking

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 02:53 PM +11
Pygopus lepidopodus - Photo (c) eyeweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Pygopus lepidopodus, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhocking

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 04:24 AM +11

Τόπος

Bell, NSW, AU (Google, OSM)
Drysdalia rhodogaster - Photo (c) Patrick  Campbell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrick Campbell
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Drysdalia rhodogaster, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhocking

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 08:23 PM +11
Tasmanicosa - Photo (c) Loxley Fedec, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Loxley Fedec
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Γένος Tasmanicosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhocking

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 06:51 PM +11
Calochilus campestris - Photo (c) Liana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liana
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Calochilus campestris, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφηνόουρος Αετός (Aquila audax)

Παρατηρητής

bayamelia

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 12:39 PM AEST
Σφηνόουρος Αετός - Photo (c) David Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Σφηνόουρος Αετός (Aquila audax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 11:15 AM AEDT
Octopus tetricus - Photo (c) John Turnbull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Octopus tetricus, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 10:54 AM AEDT

Περιγραφή

few groups swimming close to the net

Kyphosus sydneyanus - Photo (c) kendallclements, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Kyphosus sydneyanus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalimata

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 10:21 AM AEDT
Eulamprus quoyii - Photo (c) Andrew Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Eulamprus quoyii, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamelaviolet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 07:34 AM +11
Meuschenia trachylepis - Photo (c) Harry Rosenthal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Harry Rosenthal
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Meuschenia trachylepis, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenssommer01

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 08:43 AM AEDT
Upeneichthys lineatus - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Schlogl
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Upeneichthys lineatus, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenssommer01

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 08:42 AM AEDT

Περιγραφή

Perhaps Acanthaluteres vittiger?

Acanthaluteres vittiger - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Richard Ling
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Acanthaluteres vittiger, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenssommer01

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 08:56 AM AEDT
Sepia mestus - Photo (c) grahammcmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by grahammcmartin
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Sepia mestus, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucyinthesea

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2021 08:57 AM AEDT
Parablennius intermedius - Photo (c) Marine Explorer (Dr John Turnbull), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Parablennius intermedius, Ένα μέλος του Βλεννηίδες (Οικογένεια Blenniidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2021 11:29 AM AEDT

Περιγραφή

hiding in the porcupinefish shadow

Pseudocaranx georgianus - Photo (c) daan_hoffmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by daan_hoffmann
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Pseudocaranx georgianus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flipperg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 09:33 AM AEDT
Girella tricuspidata - Photo (c) Sascha Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Girella tricuspidata, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 04:44 PM AEDT

Περιγραφή

small, hiding under the ledge

Heniochus acuminatus - Photo (c) Kristin Anderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kristin Anderson
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Heniochus acuminatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiazed1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 03:51 PM +11
Neosparassus - Photo (c) Shane Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Shane Walker
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Γένος Neosparassus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosiekstein

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 05:20 PM +11
Calyptorhynchus funereus - Photo (c) David Mules, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Mules
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Calyptorhynchus funereus, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 01:57 PM AEDT

Περιγραφή

with egg sac

Steatoda capensis - Photo (c) Kelvin Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelvin Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Steatoda capensis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 02:02 PM AEDT
Steatoda capensis - Photo (c) Kelvin Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelvin Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Steatoda capensis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 02:20 PM AEDT
Portacosa cinerea - Photo (c) johneichler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johneichler
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Portacosa cinerea, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 09:43 AM AEDT
Eubalichthys bucephalus - Photo (c) John Turnbull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Eubalichthys bucephalus, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 11:08 AM AEST
Acanthaluteres vittiger - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Richard Ling
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Acanthaluteres vittiger, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 01:31 PM AEDT
Neosparassus calligaster - Photo (c) frankpierce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by frankpierce
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Neosparassus calligaster, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_rossi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 11:40 AM +11
Heteropoda - Photo (c) John Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Γένος Heteropoda, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_rossi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 11:40 AM +11
Heteropoda - Photo (c) John Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη akoslumnitzer: Γένος Heteropoda, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 49