Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidv61

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023
Eriophyes tiliae - Photo (c) max09, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by max09
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Eriophyes tiliae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llorenzho

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 05:25 ΜΜ CEST
Pyrochroa serraticornis - Photo (c) Alexandro Minicò, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexandro Minicò
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Pyrochroa serraticornis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidv61

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023
Dorcus parallelipipedus - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Dorcus parallelipipedus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aroche

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 12:15 ΜΜ CEST
Paris quadrifolia - Photo (c) balmierpluto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by balmierpluto
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Paris quadrifolia, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aroche

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 01:46 ΜΜ CEST
Pseudopanthera macularia - Photo (c) reddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by reddad
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Pseudopanthera macularia, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aroche

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 02:08 ΜΜ CEST
Aquilegia vulgaris - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Aquilegia vulgaris, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aroche

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 03:14 ΜΜ CEST
Rhinanthus alectorolophus - Photo (c) raz1940 et Charlotte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Rhinanthus alectorolophus, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aroche

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 03:28 ΜΜ CEST
Caltha palustris - Photo (c) Vincent W., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vincent W.
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Caltha palustris, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Παρατηρητής

luluchouette

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 04:32 ΜΜ CET
Καλαμοκανάς - Photo (c) Paolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paolo
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oggioniale

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 02:02 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Acanthus mollis - Photo (c) KC McKenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Acanthus mollis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisclose

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2015 08:21 ΜΜ CEST
Lilium martagon - Photo (c) Stefan Neuwirth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Neuwirth
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Lilium martagon, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisclose

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2015 08:33 ΜΜ CEST
Lathraea clandestina - Photo (c) Francesco Santoro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Francesco Santoro
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Lathraea clandestina, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisclose

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2015 09:40 ΜΜ CEST
Digitalis purpurea - Photo (c) mercantour, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mercantour
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Digitalis purpurea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisclose

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2015 10:30 ΜΜ CEST
Caltha palustris - Photo (c) Vincent W., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vincent W.
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Caltha palustris, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisclose

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2015 10:22 ΜΜ CEST
Rhododendron ferrugineum - Photo (c) Paseos por los Alpes 2007, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Rhododendron ferrugineum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillaumedelporte

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 02:19 ΜΜ CEST
Dolycoris baccarum - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Dolycoris baccarum, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisclose

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2015 11:25 ΜΜ CEST
Soldanella alpina - Photo (c) C. E. Timothy Paine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Soldanella alpina, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ponpon42

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 09:32 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Rescued from stagnant water.

Other observations on and in this pond:
• A big mosquito larva: https://www.inaturalist.org/observations/164576093
• A smaller mosquito larva: https://www.inaturalist.org/observations/164575850
• Chironomus imago: https://www.inaturalist.org/observations/164573830
• Nematocera imago: https://www.inaturalist.org/observations/164573720
• Trapped lizards: https://www.inaturalist.org/observations/164536608 and https://www.inaturalist.org/observations/164536354

Dorcus parallelipipedus - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Dorcus parallelipipedus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

izanagiboy

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 02:02 ΠΜ CEST
Δίπτερα - Photo (c) Cecile Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cecile Roux
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcovain

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 04:00 ΜΜ CEST

Τόπος

Calais, France (Google, OSM)
Pisaura mirabilis - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Pisaura mirabilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

jtak

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Île-de-France, FR (Google, OSM)
Κοινή Φάσσα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)

Παρατηρητής

h100

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 12:25 ΜΜ CEST
Λιναρία Η Κοινή - Photo (c) Gianni Del Bufalo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gianni Del Bufalo
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chirp147

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 05:24 ΜΜ CEST
Aria edulis - Photo (c) felixf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by felixf
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Aria edulis, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

ponpon42

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 09:35 ΜΜ CEST

Περιγραφή

I saved it (2nd photo) as it was stuck with another lizard in an artificial pond.

Other observations on and in this pond:
• A big mosquito larva: https://www.inaturalist.org/observations/164576093
• A smaller mosquito larva: https://www.inaturalist.org/observations/164575850
• Chironomus imago: https://www.inaturalist.org/observations/164573830
• Nematocera imago: https://www.inaturalist.org/observations/164573720
• The other trapped lizard: https://www.inaturalist.org/observations/164536354
• Trapped Dorcus parallelipipedus (Petite biche): https://www.inaturalist.org/observations/164535563

Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στάχυς Ο Δασικός (Stachys sylvatica)

Παρατηρητής

ghislaine18

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 03:19 ΜΜ CEST

Τόπος

Landéhen (Google, OSM)
Στάχυς Ο Δασικός - Photo (c) 
Ivar Leidus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Στάχυς Ο Δασικός (Stachys sylvatica)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcovain

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 03:55 ΜΜ CEST
Gonepteryx rhamni - Photo (c) Vlastimil Lata, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vlastimil Lata
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Gonepteryx rhamni, Ένα μέλος του Γωνηπτέριξ (Γένος Gonepteryx)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκορδούλακας (Muscari comosum)

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 05:28 ΜΜ CEST
Ασκορδούλακας - Photo (c) Emilian Robert Vicol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Ασκορδούλακας (Muscari comosum)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

patricklm35

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 03:39 ΜΜ CEST
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patricklm35

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 03:39 ΜΜ CEST
Trichius gallicus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Trichius gallicus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patricklm35

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 03:56 ΜΜ CEST
Pyrochroa serraticornis - Photo (c) Alexandro Minicò, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexandro Minicò
Η ταυτότητα του χρήστη ahmedm: Pyrochroa serraticornis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 60955