Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rifanakn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 05:57 PM IST
Leucas aspera - Photo (c) Jayesh Patil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Leucas aspera, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rifanakn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 05:49 PM UTC
Codiaeum variegatum pictum - Photo (c) Kayson Lo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Codiaeum variegatum var. pictum, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rifanakn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 05:49 PM UTC
Αγγειόσπερμα - Photo (c) lauriesibley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rifanakn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 05:49 PM UTC
Codiaeum variegatum - Photo (c) Cyr DeShaun Harrison, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Codiaeum variegatum, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

durga_rs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 10:51 AM IST
Ageratum conyzoides - Photo (c) Ruth Ripley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Ageratum conyzoides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

durga_rs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 03:42 PM IST
Leucas aspera - Photo (c) Jayesh Patil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Leucas aspera, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

durga_rs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 10:51 AM IST
Chassalia - Photo (c) dennis-mada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Γένος Chassalia, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

durga_rs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 03:46 PM IST
Phyllanthus - Photo (c) brantleesr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Γένος Phyllanthus, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

durga_rs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 04:39 PM IST
Ixora - Photo (c) James Steamer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Γένος Ixora, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)

Παρατηρητής

durga_rs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 10:49 AM IST
Ιβίσκος - Photo (c) srichard89, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

durga_rs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 11:46 AM UTC
Murraya koenigii - Photo (c) Tatiana Gerus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Murraya koenigii, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

durga_rs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 04:40 PM IST
Piper nigrum - Photo (c) tian yake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Piper nigrum, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

anukrishna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 03:06 PM UTC
Γιασεμί - Photo (c) Rock Outcrops Network VBR test, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Γιασεμί (Γένος Jasminum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιερός Βασιλικός (Ocimum tenuiflorum)

Παρατηρητής

anukrishna

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 11:03 AM IST

Τόπος

Eruvessi (Google, OSM)
Ιερός Βασιλικός - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Ιερός Βασιλικός (Ocimum tenuiflorum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπάμια (Abelmoschus esculentus)

Παρατηρητής

anukrishna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 02:49 PM IST
Μπάμια - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Μπάμια (Abelmoschus esculentus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anukrishna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 03:08 PM IST
Carica papaya - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Carica papaya, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκοφοίνικας (Cocos nucifera)

Παρατηρητής

anukrishna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 03:10 PM IST
Κοκοφοίνικας - Photo (c) Attila Oláh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Κοκοφοίνικας (Cocos nucifera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anukrishna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 03:13 PM IST
Chassalia - Photo (c) dennis-mada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Γένος Chassalia, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιβίσκος Ο Σινικός (Hibiscus rosa-sinensis)

Παρατηρητής

anukrishna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 03:02 PM IST
Ιβίσκος Ο Σινικός - Photo (c) sylb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Ιβίσκος Ο Σινικός (Hibiscus rosa-sinensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anukrishna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 03:05 PM IST
Piper nigrum - Photo (c) tian yake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Piper nigrum, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anukrishna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 02:59 PM IST
Chrysothemis pulchella - Photo (c) Ramesh NG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Chrysothemis pulchella, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anukrishna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 03:27 PM IST

Τόπος

Eruvessi (Google, OSM)
Sphagneticola trilobata - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Sphagneticola trilobata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vishnu_ramadas

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Mimosa - Photo (c) Luis Beltrán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Γένος Mimosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diya_raj

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 05:28 PM IST
Mussaenda erythrophylla - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jonathan Hiew
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Mussaenda erythrophylla, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιβίσκος Ο Σινικός (Hibiscus rosa-sinensis)

Παρατηρητής

roshananil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 03:27 PM IST
Ιβίσκος Ο Σινικός - Photo (c) sylb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Ιβίσκος Ο Σινικός (Hibiscus rosa-sinensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derlindavis

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 05:25 PM IST
Episcia - Photo (c) Marco Miño M, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Γένος Episcia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)

Παρατηρητής

derlindavis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 10:37 AM IST
Ιβίσκος - Photo (c) srichard89, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anukrishna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 06:11 PM IST

Τόπος

Eruvessi (Google, OSM)
Clerodendrum paniculatum - Photo (c) atomiclauren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Clerodendrum paniculatum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

durga_rs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 04:11 PM UTC
Hellenia - Photo (c) alantankenghoe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Γένος Hellenia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

durga_rs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 04:11 PM UTC
Hellenia speciosa - Photo (c) Richard Guillet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη afrahmohamed: Hellenia speciosa, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 31