Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturelife22

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 09:36 ΠΜ EST
Cirrhopetaloides - Photo (c) Eerika Schulz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Τμήμα Cirrhopetaloides, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crederd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 09:48 ΜΜ EST
Phalaenopsis - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Γένος Phalaenopsis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msone

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 02:57 ΜΜ +08
Malaxideae - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Φυλή Malaxideae, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oli_in_gold

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 12:50 ΜΜ EST
Dresslerella - Photo (c) Paola Ordóñez M., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paola Ordóñez M.
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Γένος Dresslerella, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evelyn62051

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 11:24 ΠΜ CST
Rossioglossum oerstedii - Photo (c) Joe Sebastiani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Sebastiani
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Rossioglossum oerstedii, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikekeefer

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 04:17 ΜΜ PDT
Piperia - Photo (c) Lorri Gong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Lorri Gong
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Τμήμα Piperia, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmop_lages

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 04:48 ΜΜ WAT

Τόπος

Ganda, Angola (Google, OSM)
Brachycorythis - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Γένος Brachycorythis, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_cardona_zapata

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 10:14 ΠΜ -05
Epidendrum fimbriatum - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Epidendrum fimbriatum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arzunigam

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 07:36 ΠΜ CST

Τόπος

La Labor, Honduras (Google, OSM)
Arpophyllum alpinum - Photo (c) Averater, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Arpophyllum alpinum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iqbalmixsen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 03:29 ΜΜ WIB
Bromheadia finlaysoniana - Photo (c) Margie Surahman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Margie Surahman
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Bromheadia finlaysoniana, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofia_abadg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 12:03 ΜΜ -05
Cymbidieae - Photo (c) Francisco López-Machado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco López-Machado
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Φυλή Cymbidieae, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofia_abadg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 08:58 ΠΜ -05
Pleurothallidinae - Photo (c) Juan David Valencia Velasco, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan David Valencia Velasco
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Υποφυλή Pleurothallidinae, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamelarossio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 02:04 ΜΜ -04

Τόπος

Chulumani, Bolivia (Google, OSM)
Epidendrum secundum - Photo (c) Pablo Fraire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo Fraire
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Σύνθετο Epidendrum secundum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 04:44 ΜΜ -03
Chloraeinae - Photo (c) Vicente Valdes Guzman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vicente Valdes Guzman
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Υποφυλή Chloraeinae, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulgbarnett

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 11:43 ΠΜ PDT
Platanthera - Photo (c) Brian Finzel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian Finzel
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Γένος Platanthera, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csledge

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)
Ορχιδοειδή - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeison2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 08:17 ΠΜ -05
Oliveriana - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Γένος Oliveriana, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idlegrraphics

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 10:43 ΠΜ CST
Orchidinae - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Υποφυλή Orchidinae, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

idlegrraphics

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 10:48 ΠΜ CST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiaokao

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 03:31 ΜΜ CST
Orchidinae - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Υποφυλή Orchidinae, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)

Παρατηρητής

cynthia_c

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 01:31 ΜΜ +08
Ορχιδέα - Photo (c) Victor De la Cruz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Victor De la Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)

Παρατηρητής

roopadindigal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 01:12 ΜΜ EDT
Ορχιδέα - Photo (c) Victor De la Cruz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Victor De la Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jormamg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 10:35 ΠΜ -05
Cranichideae - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aidan Campos
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Φυλή Cranichideae, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jormamg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 07:21 ΠΜ -05
Maxillaria - Photo (c) Benoît Segerer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benoît Segerer
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Γένος Maxillaria, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jormamg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 07:43 ΠΜ -05
Epidendrum - Photo (c) Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Γένος Epidendrum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jormamg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 08:33 ΠΜ -05
Epidendrum - Photo (c) Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Γένος Epidendrum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jormamg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 03:16 ΜΜ -05
Ορχιδέα - Photo (c) Victor De la Cruz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Victor De la Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jormamg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 07:28 ΠΜ -05
Cyrtochilum - Photo (c) Nolan Exe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nolan Exe
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Γένος Cyrtochilum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Dendrobium - Photo (c) Ji-Shen Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ji-Shen Wang
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Γένος Dendrobium, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gelkiu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 11:45 ΠΜ AEDT
Caladeniinae - Photo (c) Helen Lawrence, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Helen Lawrence
Η ταυτότητα του χρήστη afid: Υποφυλή Caladeniinae, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 71523