Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabjauregui

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:29 AM CDT
Telegonus cellus - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Telegonus cellus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulinarochinj

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 10:46 AM CDT
Phoebis - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Γένος Phoebis, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulinarochinj

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:05 AM CDT
Chlosyne theona - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Chlosyne theona, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulinarochinj

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:08 AM CDT
Telegonus cellus - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Telegonus cellus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulinarochinj

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:56 AM CDT
Papilio palamedes - Photo (c) Bill Swindaman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Papilio palamedes, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulinarochinj

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:58 AM CDT
Anteos clorinde - Photo (c) Julio Alejandro Álvarez Ruiz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julio Alejandro Álvarez Ruiz
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Anteos clorinde, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeterrones

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:56 AM CDT
Papilio rumiko - Photo (c) Jim & Lynne Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim & Lynne Weber
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Papilio rumiko, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulinarochinj

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 12:00 PM CDT
Papilio pilumnus - Photo (c) Rufino Sandoval Garcia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rufino Sandoval Garcia
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Papilio pilumnus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nereterrones

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:42 AM CDT
Echinargus isola - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Echinargus isola, Ένα μέλος του Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roberto7363

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:33 AM CDT
Mestra amymone - Photo (c) Ale Türkmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ale Türkmen
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Mestra amymone, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nereterrones

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 10:44 AM CDT
Heliconius charithonia vazquezae - Photo (c) Stephen John Davies, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen John Davies
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Heliconius charithonia ssp. vazquezae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeterrones

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:31 AM CDT
Chlosyne rosita - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Fleck
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Chlosyne rosita, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaifdz

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 12:49 PM CDT
Mestra amymone - Photo (c) Ale Türkmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ale Türkmen
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Mestra amymone, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericdominguezsanchez

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 12:56 PM CDT
Zerene cesonia - Photo (c) clconroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by clconroy
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Zerene cesonia, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jegastelum

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 10:19 AM CDT
Anthanassa texana - Photo (c) Matthew High, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Anthanassa texana, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaifdz

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 12:57 PM CDT
Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Dione vanillae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericdominguezsanchez

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 12:58 PM CDT
Mestra amymone - Photo (c) Ale Türkmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ale Türkmen
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Mestra amymone, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hernan2603

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 10:35 AM CDT
Libytheana carinenta - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Libytheana carinenta, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jegastelum

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:18 AM CDT
Chiomara georgina - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Chiomara georgina, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscar0697

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:03 AM CDT
Echinargus isola - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Echinargus isola, Ένα μέλος του Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericdominguezsanchez

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 01:08 PM CDT
Echinargus isola - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Echinargus isola, Ένα μέλος του Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmen715

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:49 AM CDT
Pyrisitia - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Γένος Pyrisitia, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceci_viveros

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 10:45 AM CDT
Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Dione vanillae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceci_viveros

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 10:47 AM CDT
Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Dione vanillae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceci_viveros

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:33 AM CDT
Mestra amymone - Photo (c) Ale Türkmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ale Türkmen
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Mestra amymone, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceci_viveros

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:52 AM CDT
Pyrisitia - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Γένος Pyrisitia, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmen715

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 10:48 AM CDT
Echinargus isola - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Echinargus isola, Ένα μέλος του Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeterrones

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:46 AM CDT
Mestra amymone - Photo (c) Ale Türkmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ale Türkmen
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Mestra amymone, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmen715

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:00 AM CDT
Echinargus isola - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Echinargus isola, Ένα μέλος του Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceci_viveros

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:41 AM CDT
Λυκαινίδες - Photo (c) gwwarbler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aepigmenio: Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 97