Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_hopley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2014

Τόπος

Hawke's Bay, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

One of two torrentfish caught while electric fishing.
Released unharmed
Also added to FWFD.

Cheimarrichthys fosterae - Photo (c) tim_hopley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tim_hopley
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Cheimarrichthys fosterae, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apbreuhan

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2018
Athoracophorus papillatus - Photo (c) Tony Wills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Wills
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Athoracophorus papillatus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2018 11:08 AM NZST
Phalacrocorax punctatus - Photo (c) Alex Vieira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Vieira
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Phalacrocorax punctatus, Ένα μέλος του Φαλακροκόρακας (Γένος Phalacrocorax)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark2-nz

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020
Leiopelma hamiltoni - Photo (c) absoluteandy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by absoluteandy
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Leiopelma hamiltoni, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2016 03:41 AM EST

Περιγραφή

Pantopsalis cheliferoides

Pantopsalis cheliferoides - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Pantopsalis cheliferoides, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2016 03:57 AM EST

Περιγραφή

Pantopsalis cheliferoides

Pantopsalis cheliferoides - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Pantopsalis cheliferoides, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2016 04:05 AM EST

Περιγραφή

Pantopsalis cheliferoides

Pantopsalis cheliferoides - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Pantopsalis cheliferoides, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2016 04:20 AM EST

Περιγραφή

Pantopsalis cheliferoides

Pantopsalis cheliferoides - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Pantopsalis cheliferoides, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2016 04:43 AM EST

Περιγραφή

Pantopsalis cheliferoides

Pantopsalis cheliferoides - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Pantopsalis cheliferoides, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2016 05:03 AM EST

Περιγραφή

Pantopsalis cheliferoides

Pantopsalis cheliferoides - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Pantopsalis cheliferoides, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2016 04:19 AM EST

Περιγραφή

Pantopsalis cheliferoides

Pantopsalis cheliferoides - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Pantopsalis cheliferoides, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2016 04:29 AM EST

Περιγραφή

Pantopsalis cheliferoides

Pantopsalis cheliferoides - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Pantopsalis cheliferoides, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2016 04:31 AM EST

Περιγραφή

Pantopsalis cheliferoides

Pantopsalis cheliferoides - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Pantopsalis cheliferoides, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2016 04:35 AM EST

Περιγραφή

Pantopsalis cheliferoides

Pantopsalis cheliferoides - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Pantopsalis cheliferoides, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2016 04:38 AM EST

Περιγραφή

Pantopsalis cheliferoides

Pantopsalis cheliferoides - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Pantopsalis cheliferoides, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2016 05:16 AM EST

Περιγραφή

Pantopsalis cheliferoides

Pantopsalis cheliferoides - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Pantopsalis cheliferoides, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2016 04:24 AM EST

Περιγραφή

Pantopsalis cheliferoides

Pantopsalis cheliferoides - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Pantopsalis cheliferoides, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylor349

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 12:31 PM HST

Τόπος

Greymouth (Google, OSM)
Dracophyllum - Photo (c) Nuytsia@Tas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Γένος Dracophyllum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2017 10:58 AM NZDT

Περιγραφή

Any help identifying this long-winged fly would be appreciated!

Exsul tenuis - Photo (c) Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Exsul tenuis, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_hutchison

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2008

Περιγραφή

First seen and photographed by Felix Collins.

Brian Patrick said I should put up this record as there are no observations of bat-winged fly on NW!

Exsul singularis - Photo (c) Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Exsul singularis, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

selenachan

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2017 12:11 PM NZST
Freycinetia banksii - Photo (c) Katy Johns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Katy Johns
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Freycinetia banksii, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregoffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 03:06 PM NZST
Podocarpus laetus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Podocarpus laetus, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philg-j

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 11:24 AM NZST
Passer domesticus domesticus - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Passer domesticus ssp. domesticus, Ένα μέλος του Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark2-nz

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020
Leiopelma pakeka - Photo (c) absoluteandy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by absoluteandy
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Leiopelma pakeka [inactive], Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2020
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pghfrost

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2017 11:30 AM NZST

Περιγραφή

Around a dozen fruiting bodies emerging from the litter layer along 20 m of the water-tank track at Bushy Park. The insect that was parasitised wasn't determined.

Cordyceps sinclairii - Photo (c) codfish, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by codfish
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Cordyceps sinclairii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelvinperrie

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2019 11:20 AM NZDT
Nepinnotheres novaezelandiae - Photo (c) Darrell Crisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Darrell Crisp
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Nepinnotheres novaezelandiae, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zgraham1994

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 09:49 AM MST
Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Scott Camazine
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2018 04:07 PM NZDT
Plocamostethus planiusculus - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Plocamostethus planiusculus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliu

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2018 01:18 PM +13

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Pseudowintera colorata - Photo (c) Steve Law, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Pseudowintera colorata, Ένα μέλος του Κανελλώδη (Τάξη Canellales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτόχηνα (Anser anser)

Παρατηρητής

apbreuhan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2018 03:22 PM +13
Σταχτόχηνα - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη adzebill: Σταχτόχηνα (Anser anser)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 77