Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumaleeluff

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2019 09:40 AM MDT
Cleomella serrulata - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Cleomella serrulata, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zach0413

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 12:22 PM PDT
Cleomella - Photo (c) Fred Melgert / Carla Hoegen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fred Melgert / Carla Hoegen
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Γένος Cleomella, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη (Γένος Argiope)

Παρατηρητής

a445

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 05:48 PM PDT

Περιγραφή

Orbweaver Spider

Αργιόπη - Photo (c) James W. Beck, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James W. Beck
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

selenesol

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 05:46 PM PDT

Τόπος

Corvallis, OR, USA (Google, OSM)
Phaeolus schweinitzii - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Phaeolus schweinitzii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orhan_orgun

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 11:08 AM PDT
Phaeolus schweinitzii - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Phaeolus schweinitzii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manninka

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 12:42 PM PDT

Τόπος

Monroe, OR, US (Google, OSM)
Monotropa uniflora - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Monotropa uniflora, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sb30

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 09:36 AM PDT

Τόπος

Corvallis, OR, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Oregon ash

Fraxinus latifolia - Photo (c) Jean-Pol GRANDMONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Fraxinus latifolia, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mg8s

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 08:22 AM PDT
Quercus lobata - Photo (c) dackerly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by dackerly
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Quercus lobata, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελισσόχορτο (Melissa officinalis)

Παρατηρητής

macrhybopsis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 05:48 PM PDT
Μελισσόχορτο - Photo (c) Dan Efroymson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dan Efroymson
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Μελισσόχορτο (Melissa officinalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

mariahe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 05:33 PM PDT
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ck2az

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 01:52 PM MST
Eriogonum trichopes - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jim Morefield
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Eriogonum trichopes, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirsticarr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 08:07 AM PDT
Penstemon - Photo (c) Erica Bean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erica Bean
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Γένος Penstemon, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

vitis_californica

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 10:29 AM PDT
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

aaronhargis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 08:09 AM PDT
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

horky

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 08:41 AM PDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobby23

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 07:38 AM PDT
Callipepla gambelii - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Callipepla gambelii, Ένα μέλος του Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markb1984

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 12:04 PM PDT

Τόπος

Folsom, CA, USA (Google, OSM)
Polyporales - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Τάξη Polyporales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amscarff

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 06:51 PM PDT
Anemopsis californica - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Anemopsis californica, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amscarff

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 04:58 PM PDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amscarff

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 05:06 PM PDT
Oenothera suffrutescens - Photo (c) fm5050, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fm5050
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Oenothera suffrutescens, Ένα μέλος του Γκάουρα (Τμήμα Gaura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefanie54

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 11:16 AM PDT
Gaultheria shallon - Photo (c) Cable Bay Trail, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Gaultheria shallon, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zach0413

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 09:24 AM PDT
Anasa - Photo (c) Enio Branco, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Enio Branco
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Γένος Anasa, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

zach0413

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 07:04 PM PDT
Αστεροειδή - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zach0413

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 12:22 PM PDT
Peritoma - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by John Brew
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Γένος Peritoma [inactive], Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark611

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 04:15 PM PDT
Polyporales - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Τάξη Polyporales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanmaynard

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 11:20 AM PDT
Goodyera oblongifolia - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Goodyera oblongifolia, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φιλύρα (Γένος Tilia)

Παρατηρητής

roger_newton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 04:47 PM PDT
Φιλύρα - Photo (c) Erik Danielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Danielsen
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Φιλύρα (Γένος Tilia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruby246

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 04:35 PM PDT
Papilio - Photo (c) David Alan Rogers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Alan Rogers
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Γένος Papilio, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

bellacarvajal444

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 07:21 PM PDT
Κράταιγος - Photo (c) Salomé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2022
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

bellacarvajal444

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 07:22 PM PDT
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη aduval22: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 3686