Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuavbailey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 03:50 ΜΜ CST
Cunninghamia lanceolata - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Cunninghamia lanceolata, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabethb_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:26 ΜΜ CST
Elaeagnus pungens - Photo (c) Kenny, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kenny
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Elaeagnus pungens, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabethb_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 05:25 ΜΜ CDT

Τόπος

Troy, AL, US (Google, OSM)
Vernonia gigantea - Photo (c) BlueRidgeKitties, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Vernonia gigantea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανόλια Η Μεγανθής (Magnolia grandiflora)

Παρατηρητής

elizabethb_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 05:09 ΜΜ CDT
Μανόλια Η Μεγανθής - Photo (c) Christa M Hull, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christa M Hull
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Μανόλια Η Μεγανθής (Magnolia grandiflora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabethb_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 12:18 ΜΜ CST
Hypericum mutilum - Photo (c) bendingtree, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bendingtree
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Hypericum mutilum, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gchartier

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 03:19 ΜΜ CDT
Pseudognaphalium obtusifolium - Photo (c) Paweł Pieluszyński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paweł Pieluszyński
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Pseudognaphalium obtusifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuavbailey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 02:29 ΜΜ CST

Τόπος

Troy, AL, US (Google, OSM)
Kalmia latifolia - Photo (c) Malcolm Manners, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Kalmia latifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuavbailey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 03:10 ΜΜ CST

Τόπος

Troy, AL, US (Google, OSM)
Quercus hemisphaerica - Photo (c) Bruce Kirchoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Quercus hemisphaerica, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuavbailey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 03:57 ΜΜ CST

Τόπος

Troy, AL, US (Google, OSM)
Quercus margaretiae - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Quercus margaretiae, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuavbailey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 12:08 ΜΜ CST

Τόπος

Troy, AL, US (Google, OSM)
Vaccinium arboreum - Photo (c) John C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John C.
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Vaccinium arboreum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhytroy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 12:42 ΜΜ CST
Elaeagnus pungens - Photo (c) Kenny, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kenny
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Elaeagnus pungens, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gchartier

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 02:10 ΜΜ CST
Cortaderia selloana - Photo (c) patrick-mcbride, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by patrick-mcbride
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Cortaderia selloana, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabethb_

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 03:18 ΜΜ CDT
Arundinaria tecta - Photo (c) Nate Hartley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nate Hartley
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Arundinaria tecta, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabethb_

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 02:53 ΜΜ CDT
Warea sessilifolia - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Warea sessilifolia, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabethb_

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 04:41 ΜΜ CDT
Cnidoscolus stimulosus - Photo (c) izip, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Cnidoscolus stimulosus, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gchartier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 03:09 ΜΜ CDT

Τόπος

Brundidge, AL, US (Google, OSM)
Euthamia caroliniana - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Euthamia caroliniana, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gchartier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 03:45 ΜΜ CDT

Τόπος

Brundidge, AL, US (Google, OSM)
Brasenia schreberi - Photo (c) Ian Cruickshank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Cruickshank
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Brasenia schreberi, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gchartier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 03:41 ΜΜ CDT

Τόπος

Brundidge, AL, US (Google, OSM)
Cocculus carolinus - Photo (c) Cindee Travis Klement, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cindee Travis Klement
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Cocculus carolinus, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gchartier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 03:17 ΜΜ CDT

Τόπος

Brundidge, AL, US (Google, OSM)
Gelsemium sempervirens - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Gelsemium sempervirens, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gchartier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 03:30 ΜΜ CDT

Τόπος

Brundidge, AL, US (Google, OSM)
Salix nigra - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Salix nigra, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gchartier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 03:26 ΜΜ CDT

Τόπος

Brundidge, AL, US (Google, OSM)
Yucca aloifolia - Photo (c) Cody Stricker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cody Stricker
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Yucca aloifolia, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gchartier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 03:29 ΜΜ CDT

Τόπος

Brundidge, AL, US (Google, OSM)
Morella cerifera - Photo (c) Homer Edward Price, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Morella cerifera, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gchartier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 01:01 ΜΜ CDT

Τόπος

Troy, AL, US (Google, OSM)
Croptilon divaricatum - Photo (c) Fmitchellbell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fmitchellbell
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Croptilon divaricatum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gchartier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 01:27 ΜΜ CDT

Τόπος

Dothan, AL, US (Google, OSM)
Ilex vomitoria - Photo (c) Laura Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Clark
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Ilex vomitoria, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gchartier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 01:14 ΜΜ CDT
Chamaecrista nictitans - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Chamaecrista nictitans, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gchartier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 02:03 ΜΜ CDT
Carya illinoinensis - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Carya illinoinensis, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gchartier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 02:03 ΜΜ CDT
Pyracantha koidzumii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Pyracantha koidzumii, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gchartier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 02:06 ΜΜ CDT
Clinopodium carolinianum - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Clinopodium carolinianum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gchartier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 02:07 ΜΜ CDT
Robinia pseudoacacia - Photo (c) Annika 🐞, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Annika 🐞
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Robinia pseudoacacia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gchartier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 02:11 ΜΜ CDT

Τόπος

Troy, AL, US (Google, OSM)
Pyrus calleryana - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη adiamond: Pyrus calleryana, Ένα μέλος του Αχλαδιά (Γένος Pyrus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 98131