Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντάνευρο (Γένος Plantago)

Παρατηρητής

paint2bme

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 08:06 ΜΜ EDT
Πεντάνευρο - Photo (c) Михаил Шовкун, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Михаил Шовкун
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Πεντάνευρο (Γένος Plantago)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madisontalmage

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 08:47 ΠΜ UTC
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) Martina N, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Martina N
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alchemist2000

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 07:55 ΠΜ CST
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) Martina N, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Martina N
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathan_vaughn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 03:24 ΜΜ UTC

Τόπος

Dallas, TX, USA (Google, OSM)
Corthylio calendula - Photo (c) Jonathan Eisen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jonathan Eisen
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Corthylio calendula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolinacreeper

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 04:30 ΜΜ UTC
Corthylio calendula - Photo (c) Jonathan Eisen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jonathan Eisen
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Corthylio calendula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

candice179

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 11:51 ΠΜ CST
Druon quercuslanigerum - Photo (c) cloverb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cloverb
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Druon quercuslanigerum, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grodz

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2017 03:10 ΠΜ CDT
Caracara plancus - Photo (c) jachatata, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samwilhelm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 03:39 ΜΜ CST
Caracara plancus - Photo (c) jachatata, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordan_ranger_kahla

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021

Περιγραφή

Found on Duck Lake Trail

Caracara plancus - Photo (c) jachatata, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madisontalmage

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 08:47 ΠΜ UTC
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) Bridget Spencer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bridget Spencer
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Αμερικανικός Κορμοράνος (Phalacrocorax auritus [inactive])
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceph1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 04:32 ΜΜ UTC
Lithobates sphenocephalus - Photo (c) jackandshirley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jackandshirley
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Lithobates sphenocephalus, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peywey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Terrapene carolina triunguis - Photo (c) Emily Odum, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Emily Odum
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Terrapene carolina ssp. triunguis, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

candice179

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 11:51 ΠΜ CST
Andricus quercuslanigera - Photo (c) Miles Zhang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miles Zhang
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Andricus quercuslanigera [inactive], Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mourning4doves

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 04:00 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Evidence of beaver activity at this pond. About 75% + of trees around the edge of this pond show evidence of beaver activity from removed bark, bite marks, removed tree limbs, or completely felled trees.

Additionally the third picture in this series is a possible lodge at the northern end of this pond, although I have only observed the beavers in person at night around the southern end of this pond (where I will put a second series of observations)

Αμερικανικός Κάστορας - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Αμερικανικός Κάστορας (Castor canadensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mourning4doves

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 04:30 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Evidence of beaver activity at south-western end of pond. Refer to additional post of evidence at the northern end of pond.

This area of the pond is where I spot the beavers at night. Hard to get good pictures of the beavers as they only appear to be active at night after well after twilight.

The pond is a popular place for dogs owners from the apartments to the west and from the neighborhood to the east to let their dogs run around and defecate by as I see lots of off leash dogs and heaps of dog poop all around the pond. Also at the southern eastern corner of the apartment complex mentioned above there is a fenced in dog park less than 50 feet away from this thicket of trees.
Additionally the area around the whole pond is mowed to the very edge of the water with most of the trees being in the water. the only area around the entire pond that has dry area that has any sort of cover is at the bunch of trees at this location. There is a possible lodge at the northern end of pond( see my other observation at northern end of pond) but I have only seen the beavers directly at this portion of the pond.

I have video of the beavers at night swimming or lurking in the debris around this area, and I have two videos from separate nights about a week apart of one of them tail-slapping the water and swimming in circles around this area when they become aware of my presence. Last four photos are screenshots from one of the video of the beaver tail slapping the water, as it doesn’t seem you cannot upload video onto iNaturalist or upload the mp3 of the video as sound only.

Αμερικανικός Κάστορας - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Αμερικανικός Κάστορας (Castor canadensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chuckov

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 07:39 ΜΜ UTC
Euphorbia marginata - Photo (c) Doug Grinbergs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Doug Grinbergs
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Euphorbia marginata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashwood10

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 05:01 ΜΜ UTC
Quercus macrocarpa - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Quercus macrocarpa, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φασματώδη (Τάξη Phasmida)

Παρατηρητής

retromama

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 11:45 ΠΜ UTC
Φασματώδη - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathan_vaughn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 03:24 ΜΜ UTC

Τόπος

Dallas, TX, USA (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Regulus calendula [inactive], Ένα μέλος του Βασιλίσκος (Γένος Regulus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathan_vaughn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 03:24 ΜΜ UTC

Τόπος

Dallas, TX, USA (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Regulus calendula [inactive], Ένα μέλος του Βασιλίσκος (Γένος Regulus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metroatlantanatives

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 03:35 ΜΜ CDT
Oenothera suffulta - Photo (c) Bob O'Kennon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob O'Kennon
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Oenothera suffulta, Ένα μέλος του Γκάουρα (Τμήμα Gaura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenttrulsson

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 11:13 ΠΜ CDT
Euphorbia bicolor - Photo (c) Marcia Cirillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Euphorbia bicolor, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenttrulsson

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 11:54 ΠΜ CDT
Malvaviscus arboreus - Photo (c) Nature Ali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Nature Ali
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Malvaviscus arboreus, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 05:18 ΜΜ CDT
Helianthus annuus - Photo (c) Kassie Henrikson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kassie Henrikson
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Helianthus annuus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raisedbywolves

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 05:15 ΜΜ CDT
Helianthus annuus - Photo (c) Kassie Henrikson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kassie Henrikson
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Helianthus annuus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ntx-sploch

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 07:37 ΜΜ HST
Helianthus annuus - Photo (c) Kassie Henrikson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kassie Henrikson
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Helianthus annuus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmarusak

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 07:49 ΠΜ CDT
Helianthus annuus - Photo (c) Kassie Henrikson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kassie Henrikson
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Helianthus annuus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrswallace004

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 08:51 ΠΜ UTC
Helianthus annuus - Photo (c) Kassie Henrikson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kassie Henrikson
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Helianthus annuus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marzar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2021 11:33 ΠΜ UTC

Τόπος

Dale, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Not sure

Cucurbita palmata - Photo (c) Tatiana Esquerra, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tatiana Esquerra
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Cucurbita palmata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonguo

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 12:50 ΜΜ UTC
Quiscalus mexicanus - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη adelaideavazpour: Quiscalus mexicanus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 272