Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masonmaron

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 05:13 PM PDT
Sphyrapicus ruber - Photo (c) Doug Greenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη adamhigh1: Sphyrapicus ruber, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masonmaron

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021
Αμερικανικός Χειμωνόκιρκος - Photo (c) Henry (Hank) Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη adamhigh1: Αμερικανικός Χειμωνόκιρκος (Circus hudsonius)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

masonmaron

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021
Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) BlueRidgeKitties, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη adamhigh1: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomerler

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 01:18 PM PDT
Spiraea betulifolia - Photo (c) Andy Fyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη adamhigh1: Spiraea betulifolia, Ένα μέλος του Σπειραία (Γένος Spiraea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

rhea101

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 07:23 PM PDT
Tagetes - Photo (c) Simon Nyholt Petersen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη adamhigh1: Γένος Tagetes, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcmaynard

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 01:17 PM PDT
Certhia americana - Photo (c) Cynthia Crawford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη adamhigh1: Certhia americana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernando_duenas

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 02:34 PM PDT
Polyphylla decemlineata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη adamhigh1: Polyphylla decemlineata, Ένα μέλος του Πολύφυλλο (Γένος Polyphylla)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzwild

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Spinus pinus - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη adamhigh1: Spinus pinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

eebee

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) BlueRidgeKitties, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη adamhigh1: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierce_louderback

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Calypte anna - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη adamhigh1: Calypte anna, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierce_louderback

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Calypte anna - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη adamhigh1: Calypte anna, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermionedeng

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 03:41 PM PDT
Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη adamhigh1: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermionedeng

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2020 02:28 PM PDT

Περιγραφή

Under oak trees, so many ilof them

Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη adamhigh1: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παστινάκα Η Εδώδιμη (Pastinaca sativa)

Παρατηρητής

michelelopresti

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 08:41 PM EDT
Παστινάκα Η Εδώδιμη - Photo (c) carlyzap, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη adamhigh1: Παστινάκα Η Εδώδιμη (Pastinaca sativa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrispelkie

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2019 12:37 PM EDT

Τόπος

Dryden, NY, USA (Google, OSM)
Impatiens capensis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη adamhigh1: Impatiens capensis, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suegregoire

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 03:25 PM EDT

Περιγραφή

Plathemis lydia 13 July 2019

Plathemis lydia - Photo (c) Bryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη adamhigh1: Plathemis lydia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)

Παρατηρητής

kestrelhaven

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2016 10:08 AM EDT

Περιγραφή

Yellow bellied Sapsucker at favorite sounding gutter

Κίτρινος Χυμοπότης - Photo (c) rbbrummitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη adamhigh1: Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caseyhale

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 05:49 PM EDT
Apheloria virginiensis - Photo (c) Kathy Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη adamhigh1: Apheloria virginiensis, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrelhaven

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2016 10:02 AM EDT

Περιγραφή

Nice population near stone wall

Thamnophis sirtalis sirtalis - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη adamhigh1: Thamnophis sirtalis ssp. sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrelhaven

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2015 09:21 AM EDT
Trillium erectum - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη adamhigh1: Trillium erectum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 20