Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whlomp

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 05:28 ΜΜ CEST
Cantharis rustica - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη actions_kau: Cantharis rustica, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whlomp

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022
Salticus scenicus - Photo Kaldari, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη actions_kau: Salticus scenicus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whlomp

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 05:36 ΜΜ CEST
Cantharis rustica - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη actions_kau: Cantharis rustica, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odin11

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 10:54 ΠΜ CEST
Έντομα - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη actions_kau: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odin11

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 10:54 ΠΜ CEST
Adalia bipunctata - Photo (c) Lupoli Roland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lupoli Roland
Η ταυτότητα του χρήστη actions_kau: Adalia bipunctata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odin11

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 10:54 ΠΜ CEST
Adalia bipunctata - Photo (c) Lupoli Roland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lupoli Roland
Η ταυτότητα του χρήστη actions_kau: Adalia bipunctata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odin11

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 10:55 ΠΜ CEST
Adalia bipunctata - Photo (c) Lupoli Roland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lupoli Roland
Η ταυτότητα του χρήστη actions_kau: Adalia bipunctata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odin11

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 10:55 ΠΜ CEST
Adalia bipunctata - Photo (c) Lupoli Roland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lupoli Roland
Η ταυτότητα του χρήστη actions_kau: Adalia bipunctata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odin11

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 10:56 ΠΜ CEST
Adalia bipunctata - Photo (c) Lupoli Roland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lupoli Roland
Η ταυτότητα του χρήστη actions_kau: Adalia bipunctata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odin11

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 10:56 ΠΜ CEST
Αραχνίδια - Photo (c) Steven Easley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Easley
Η ταυτότητα του χρήστη actions_kau: Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

odin11

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 10:57 ΠΜ CEST
Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη actions_kau: Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)

Παρατηρητής

odin11

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 10:58 ΠΜ CEST
Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη actions_kau: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

odin11

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 10:59 ΠΜ CEST
Έντομα - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη actions_kau: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odin11

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 10:59 ΠΜ CEST
Adalia bipunctata - Photo (c) Lupoli Roland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lupoli Roland
Η ταυτότητα του χρήστη actions_kau: Adalia bipunctata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odin11

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 11:01 ΠΜ CEST
Adalia bipunctata - Photo (c) Lupoli Roland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lupoli Roland
Η ταυτότητα του χρήστη actions_kau: Adalia bipunctata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

odin11

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 11:02 ΠΜ CEST
Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη actions_kau: Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελιδονόχορτο (Chelidonium majus)

Παρατηρητής

lilykrogh

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 10:58 ΠΜ CEST
Χελιδονόχορτο - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη actions_kau: Χελιδονόχορτο (Chelidonium majus)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

odin11

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 11:05 ΠΜ CEST
Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη actions_kau: Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαγέα (Γένος Gagea)

Παρατηρητής

frejawinblad

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:01 ΠΜ CEST
Γαγέα - Photo (c) Hermann Falkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη actions_kau: Γαγέα (Γένος Gagea)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαγέα (Γένος Gagea)

Παρατηρητής

vildap

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:01 ΠΜ CEST
Γαγέα - Photo (c) Hermann Falkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη actions_kau: Γαγέα (Γένος Gagea)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianyouknow

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:01 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Grön liten växt utan synlig blomma

Anemonoides nemorosa - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne SORBES
Η ταυτότητα του χρήστη actions_kau: Anemonoides nemorosa, Ένα μέλος του Ανεμώνοΐδες (Γένος Anemonoides)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιτιά (Γένος Salix)

Παρατηρητής

adrianyouknow

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:00 ΠΜ CEST
Ιτιά - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ольга Курякова
Η ταυτότητα του χρήστη actions_kau: Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ονισκίδες (Υποτάξη Oniscidea)

Παρατηρητής

adrianyouknow

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 05:30 ΜΜ CEST
Ισόποδα - Photo (c) Simon Verlynde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Verlynde
Η ταυτότητα του χρήστη actions_kau: Ισόποδα (Τάξη Isopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 23