Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 02:41 PM PDT

Τόπος

Laguna Mountains (Google, OSM)
Thevenetimyia - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Thevenetimyia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 12:08 PM PDT
Poecilognathus - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Poecilognathus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021
Pantarbes - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Pantarbes, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brynna

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 01:49 PM PDT
Thevenetimyia - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Thevenetimyia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborah174

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 04:32 PM EDT
Thevenetimyia - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Thevenetimyia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 12:21 PM PDT
Lordotus - Photo (c) Carol Blaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Lordotus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 03:25 PM PDT
Lordotus - Photo (c) Carol Blaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Lordotus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jprado

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 06:02 AM PDT

Τόπος

La Quinta, CA, USA (Google, OSM)
Lordotus - Photo (c) Carol Blaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Lordotus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 03:16 PM PDT
Lordotus - Photo (c) Carol Blaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Lordotus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 03:16 PM PDT
Lordotus - Photo (c) Carol Blaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Lordotus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cae1

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 02:42 PM PDT
Paracosmus rubicundus - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Paracosmus rubicundus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kneubaue

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 12:58 PM MST

Περιγραφή

Photographed on Coreopsis lanceolata flower.

Heterostylum robustum - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Heterostylum robustum, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kneubaue

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 12:58 PM MST

Περιγραφή

Photographed on Coreopsis lanceolata flower.

Heterostylum - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Heterostylum, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholaip

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2020 06:00 PM PDT

Περιγραφή

Quite large striped flying insect

Συρφίδες - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikvdl

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2011 12:52 PM SAST
Corsomyza - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Corsomyza, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2017 03:29 PM SAST
Anastoechus - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Anastoechus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zmanta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2019 11:45 AM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)
Corsomyza - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Corsomyza, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jouberth

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 08:53 AM SAST
Anastoechus - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Anastoechus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2019 05:14 PM CET
Geron - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Geron, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vynbos

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019 11:08 AM SAST
Corsomyza - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Corsomyza, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

landilouw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2018 11:21 AM HST
Corsomyza - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Corsomyza, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vynbos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2018 03:39 PM SAST

Περιγραφή

Never seen so many of these mustachioed bombies, perhaps all the same species.

See all from this day here.

Ετικέτες

Corsomyza - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Corsomyza, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vynbos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2018 04:34 PM SAST

Περιγραφή

Never seen so many of these mustachioed bombies, perhaps all the same species.

See all from this day here.

Ετικέτες

Corsomyza - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Corsomyza, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vynbos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2018 04:34 PM SAST

Περιγραφή

Never seen so many of these mustachioed bombies, perhaps all the same species.

See all from this day here.

Ετικέτες

Corsomyza - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Corsomyza, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vynbos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2018 03:39 PM SAST

Περιγραφή

Never seen so many of these mustachioed bombies, perhaps all the same species.

See all from this day here.

Ετικέτες

Corsomyza - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Corsomyza, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vynbos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2018 03:39 PM SAST

Περιγραφή

Never seen so many of these mustachioed bombies, perhaps all the same species.
See all from this day here.

Ετικέτες

Corsomyza - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Corsomyza, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vynbos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2018 04:34 PM SAST

Περιγραφή

The big one in the middle

Never seen so many of these mustachioed bombies, perhaps all the same species.

See all from this day here.

Ετικέτες

Corsomyza - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Corsomyza, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karoopixie

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2015 01:45 PM SAST

Περιγραφή

Visiting oxalis flowers

Corsomyza - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Corsomyza, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkoffel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2019 02:07 PM CDT
Sparnopolius - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Sparnopolius, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbp316

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 10:29 AM MDT
Geron - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη acabrero: Γένος Geron, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2019
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 324