Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oaag1993

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 04:10 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Growing on the edges of limestone sinkholes. Could be wrong about the species.

Corybas iridescens - Photo (c) Dave Holland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave Holland
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas iridescens, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulinehervey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 04:36 ΜΜ +13

Τόπος

Punakaiki (Google, OSM)
Corybas rivularis - Photo (c) abec, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by abec
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas rivularis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastiandoak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2020 03:45 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Unfortunately behind trickling water meant hard to focus.

Corybas iridescens - Photo (c) Dave Holland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave Holland
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas iridescens, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 10:46 ΠΜ +13
Corybas oblongus - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas oblongus, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 10:24 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

rimu rata kamahi rainforest - bank

Corybas oblongus - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas oblongus, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 02:23 ΜΜ +13
Corybas orbiculatus - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas orbiculatus, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 06:49 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

2 or three flowers shown

Corybas papa - Photo (c) Phil Bendle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas papa, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattward

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 03:46 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Waterfall track. Growing in amongst a seeping bank, pitty I wasn't a couple of weeks earlier would be able to be sure of ID. Part of the C. riv. agg. @abec

Corybas iridescens - Photo (c) Dave Holland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave Holland
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas iridescens, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robbiebgraham

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Waikato, NZ (Google, OSM)
Corybas iridescens - Photo (c) Dave Holland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave Holland
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas iridescens, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 03:29 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Patch on bank above the track. Just one flower to be found. Leaves generally on pretty long stems to get above dense loose litter. Something not C. trilobus aggregate

Corybas macranthus - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marley Ford
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas macranthus, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 01:17 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

long nearly continuous patch over a few metres at tributary outlet. As evident in these photos, getting a lot of direct sunlight which is perhaps prematurely wilting some of the flowers. Many leaves directly in the water. This observation covers the ones in direct sunlight

Corybas rivularis - Photo (c) abec, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by abec
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas rivularis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 01:20 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

long nearly continuous patch over a few metres at tributary outlet. As evident in these photos, getting a lot of direct sunlight which is perhaps prematurely wilting some of the flowers. Many leaves directly in the water. This observation covers plants in the shade/closer to stream

Corybas rivularis - Photo (c) abec, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by abec
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas rivularis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 03:30 ΜΜ NZST

Περιγραφή

I think it is C. papa even though this location is way out of it's usual distribution area. Perhaps it grows here because it grows on the mossy, vertical concrete wall of the water race of the Pupu hydro power scheme. Concrete has a level of calcium just as mudstone (papa) has.

Corybas rivularis - Photo (c) abec, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by abec
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas rivularis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 03:36 ΜΜ NZST
Corybas rivularis - Photo (c) abec, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by abec
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas rivularis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryldawson19

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 02:31 ΜΜ NZST
Corybas hatchii - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas hatchii, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryldawson19

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 02:23 ΜΜ NZST
Corybas hatchii - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas hatchii, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

absoluteandy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 11:35 ΠΜ NZST
Corybas rivularis - Photo (c) abec, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by abec
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas rivularis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryldawson19

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2020 12:53 ΜΜ NZST

Τόπος

4279, New Zealand (Google, OSM)
Corybas hatchii - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas hatchii, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 12:30 ΜΜ NZST
Corybas rivularis - Photo (c) abec, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by abec
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas rivularis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 12:19 ΜΜ NZST
Corybas rivularis - Photo (c) abec, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by abec
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas rivularis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattward

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Despite being well covered by Nertera, they appear to be surviving well =)

Corybas dienemus - Photo (c) dracophylla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas dienemus, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 03:39 ΜΜ NZST

Περιγραφή

I can't see a nodule in the throat. C. hatchii growing not far away

Corybas iridescens - Photo (c) Dave Holland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave Holland
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas iridescens, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 03:26 ΜΜ NZST

Περιγραφή

growing and flowering with C. hatchii

Corybas orbiculatus - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas orbiculatus, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastiandoak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 02:14 ΜΜ NZST
Corybas rivularis - Photo (c) abec, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by abec
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas rivularis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastiandoak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 01:54 ΜΜ NZST
Corybas iridescens - Photo (c) Dave Holland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave Holland
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas iridescens, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryldawson19

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 10:45 ΠΜ NZST

Τόπος

4974, New Zealand (Google, OSM)
Corybas hatchii - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas hatchii, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryldawson19

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 11:41 ΠΜ NZST

Τόπος

4974, New Zealand (Google, OSM)
Corybas hatchii - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas hatchii, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryldawson19

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 02:13 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Not very clear but bead in last pic. There were lots of these in flower on the wet moss on a stony bank and along the side of the track in leaf litter must be a good year as I don't recall having seen quite so many

Corybas iridescens - Photo (c) Dave Holland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave Holland
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas iridescens, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caqalai

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 01:42 ΜΜ NZST

Περιγραφή

A specimen with two flowers growing with normal one flowered plants in a seepage under regenerating bus. Mainly kanuka merging up in to black beech

Corybas hatchii - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas hatchii, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 03:14 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Locally common in cloud forest.

Corybas acuminatus - Photo (c) mattward, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mattward
Η ταυτότητα του χρήστη abec: Corybas acuminatus, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 257