Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanserge

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2004 10:33 ΠΜ CST
Trichonephila clavipes - Photo (c) mrzfitz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Trichonephila clavipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

camchev

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 10:07 ΠΜ CST

Περιγραφή

Can’t remember the restaurant, think it was mostly Italian, they provided a flashlight to look for frogs around the pond behind the dining area while they cooked the meal!

Diasporus diastema - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Diasporus diastema, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

lukeberg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 11:58 ΠΜ CST
Ρακούν - Photo (c) Paul Steeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Steeves
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Ρακούν (Procyon lotor)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfelife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 04:35 ΠΜ CST
Averrhoa carambola - Photo (c) Ashley Aburto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ashley Aburto
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Averrhoa carambola, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camchev

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 09:20 ΠΜ CST
Paraponera clavata - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stéphane De Greef
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Paraponera clavata, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camchev

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 07:14 ΜΜ CST
Megasoma elephas - Photo (c) biocuco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Megasoma elephas, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 08:29 ΠΜ CST
Eugenes spectabilis - Photo (c) Soheil Zendeh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Soheil Zendeh
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Eugenes spectabilis, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 08:18 ΠΜ CST
Selasphorus scintilla - Photo (c) Carol Foil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Selasphorus scintilla, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 03:01 ΜΜ CST
Selasphorus scintilla - Photo (c) Carol Foil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Selasphorus scintilla, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandra1186

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 01:23 ΜΜ CST
Melanerpes pucherani - Photo (c) Richard Yank, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Richard Yank
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Melanerpes pucherani, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandra1186

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 01:32 ΜΜ CST
Mucuna - Photo (c) 陳香香, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 陳香香
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Γένος Mucuna, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραδύποδας Του Hoffman (Choloepus hoffmanni)

Παρατηρητής

vicente198

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 05:32 ΜΜ CST
Βραδύποδας Του Hoffman - Photo (c) mlfrancoe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Βραδύποδας Του Hoffman (Choloepus hoffmanni)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kate_calif

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 03:44 ΜΜ CST

Τόπος

Caño Negro (Google, OSM)
Manacus candei - Photo (c) lecomte, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by lecomte
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Manacus candei, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camchev

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 04:36 ΜΜ CST
Agalychnis callidryas - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Agalychnis callidryas, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_hooper

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019 04:18 ΜΜ +08
Daptrius chimachima - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Daptrius chimachima, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenmay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2021 10:17 ΜΜ EST

Περιγραφή

Two individuals heard calling back and forth at La Selva Biological Station. Can usually be heard a few hours after sunset. Any ID ideas?

Strix virgata - Photo (c) dominic sherony, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Strix virgata, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solnature4ever

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:19 ΠΜ UTC
Iochroma arborescens - Photo (c) Gustavo Go, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gustavo Go
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Iochroma arborescens, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calulovenegas

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 08:28 ΠΜ CST
Iochroma arborescens - Photo (c) Gustavo Go, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gustavo Go
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Iochroma arborescens, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscar213

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021

Περιγραφή

  • The current scientific name of this speccies is Cebus imitaror. It is not a subspecies.

Animals were observed in the at 14:00 hours in the trail to San Pedrillo. There animals are members of a group of ca. 17 individuals.

They were foraging in ground looking by small orange scraps abundant in the area. The two capuchins in the picture were very aggresive, probably defending their territory.

Habitat: Mature Tropical Rain forest

Altitude: 30 m

Cebus imitator - Photo (c) Miguel Ángel L. Cuéllar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miguel Ángel L. Cuéllar
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Cebus imitator, Ένα μέλος του Πρωτεύοντ (Τάξη Primates)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roberth-05

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:54 ΜΜ UTC
Cebus imitator - Photo (c) Miguel Ángel L. Cuéllar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miguel Ángel L. Cuéllar
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Cebus imitator, Ένα μέλος του Πρωτεύοντ (Τάξη Primates)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saulitoxd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 12:54 ΜΜ UTC
Pitangus sulphuratus - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Pitangus sulphuratus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterschiphof

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2018 06:53 ΜΜ UTC
Κοάτι Με Λευκή Μύτη - Photo (c) Benjamin Blaisot, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Benjamin Blaisot
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Κοάτι Με Λευκή Μύτη (Nasua narica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Πόσουμ (Didelphis marsupialis)

Παρατηρητής

isaac352

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 08:58 ΜΜ UTC

Περιγραφή

1500 msnm

Κοινό Πόσουμ - Photo (c) Mario Luis Urriola Hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mario Luis Urriola Hernández
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Κοινό Πόσουμ (Didelphis marsupialis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertolobato

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)
Colibri delphinae - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Colibri delphinae, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura_zuniga

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 09:55 ΠΜ UTC
Choloepodidae - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Οικογένεια Choloepodidae, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmodi

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Alajuela, CR (Google, OSM)
Cochlearius cochlearius - Photo (c) terrycarr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Cochlearius cochlearius, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinillaguy

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2019 09:59 ΠΜ CST

Τόπος

Osa (Google, OSM)
Jacana spinosa - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Jacana spinosa, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_meza

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 09:34 ΜΜ UTC

Ετικέτες

Amazilia tzacatl - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Amazilia tzacatl, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doorya

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Puntarenas, CR (Google, OSM)
Amazilia boucardi - Photo (c) Christine Kozlosky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christine Kozlosky
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Amazilia boucardi, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_meza

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 10:35 ΜΜ UTC

Ετικέτες

Amazilia tzacatl - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη abeatriz88: Amazilia tzacatl, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 207