Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nayelibioedu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 04:33 PM UTC
Malosma laurina - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Malosma laurina, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρετσινολαδιά (Ricinus communis)

Παρατηρητής

miarroyo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 01:31 PM PST

Περιγραφή

NNS project BIO 4140 / found in riparian location near no water

Ρετσινολαδιά - Photo (c) Ruth Ripley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Ρετσινολαδιά (Ricinus communis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nayelibioedu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 04:30 PM UTC
Lepidospartum squamatum - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Lepidospartum squamatum, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabinekurzsherman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 03:49 PM PST
Epilobium canum - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Epilobium canum, Ένα μέλος του Επιλόβιο (Γένος Epilobium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρετσινολαδιά (Ricinus communis)

Παρατηρητής

cuckoo_bird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 07:20 AM UTC
Ρίκινος - Photo (c) David Anguiano Burguete, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Ρίκινος (Γένος Ricinus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjlmt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 04:09 PM PST
Bromus tectorum - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Bromus tectorum, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjlmt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 04:18 PM PST
Eriodictyon crassifolium - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Eriodictyon crassifolium, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjlmt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 04:19 PM PST
Eriophyllum confertiflorum - Photo (c) drewboy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Eriophyllum confertiflorum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjlmt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 04:33 PM PST
Marrubium vulgare - Photo (c) Richard Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Marrubium vulgare, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginsengandsoon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 02:53 PM EST
Polypogon viridis - Photo (c) Sam Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Polypogon viridis, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginsengandsoon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 03:41 PM EST
Hesperoyucca whipplei - Photo (c) The Ruth Bancroft Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Hesperoyucca whipplei, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginsengandsoon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 02:25 PM EST
Heterotheca grandiflora - Photo (c) Edward Rooks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by edward_rooks
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Heterotheca grandiflora, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Rhus ovata

Παρατηρητής

kamrynarcher

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 02:07 PM PST
Rhus ovata - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Rhus ovata, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamrynarcher

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 01:42 PM PST
Lepidospartum squamatum - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Lepidospartum squamatum, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginsengandsoon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 02:52 PM EST
Salix exigua - Photo (c) 1998 California Academy of Sciences, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Salix exigua, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamrynarcher

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 01:09 PM PST
Heterotheca grandiflora - Photo (c) Edward Rooks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by edward_rooks
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Heterotheca grandiflora, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamrynarcher

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 01:15 PM PST
Malosma laurina - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Malosma laurina, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamrynarcher

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 01:27 PM PST
Baccharis salicifolia - Photo (c) Becca Hackett-Levy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Baccharis salicifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamrynarcher

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 01:33 PM PST
Lepidospartum squamatum - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Lepidospartum squamatum, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_eaton_photography

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2020 04:13 PM PST

Περιγραφή

Small plants on ground. There were many of them.
Same location and species as: https://www.inaturalist.org/observations/88490926

Crassula connata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Crassula connata, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianbarker1

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 01:44 PM PDT
Salix lasiolepis - Photo (c) Tom Turner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Salix lasiolepis, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_blauth

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 08:27 AM PDT
Heliotropium curassavicum - Photo (c) Björn S..., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Heliotropium curassavicum, Ένα μέλος του Ηλιοτρόπιο (Γένος Heliotropium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paintpossum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 10:54 AM PDT
Vitis girdiana - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Vitis girdiana, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sauza

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 05:45 PM PDT
Phacelia ramosissima - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Phacelia ramosissima, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoboannie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 08:15 AM PDT
Marrubium vulgare - Photo (c) Richard Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Marrubium vulgare, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χουρμαδιά (Γένος Phoenix)

Παρατηρητής

garretttroy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 01:37 PM PDT
Phoenix canariensis - Photo (c) Madeira Walking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Phoenix canariensis, Ένα μέλος του Χουρμαδιά (Γένος Phoenix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garretttroy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 02:21 PM PDT
Salix lasiolepis - Photo (c) Tom Turner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Salix lasiolepis, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garretttroy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 03:32 PM PDT
Washingtonia robusta - Photo (c) Jesús Niño C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Washingtonia robusta, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garretttroy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 01:08 PM PDT
Atriplex canescens - Photo (c) Carol Blaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Atriplex canescens, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

spriggan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 12:45 PM PDT
Heterotheca grandiflora - Photo (c) Edward Rooks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by edward_rooks
Η ταυτότητα του χρήστη aaron_echols: Heterotheca grandiflora, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1075