Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johan98800

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 09:28 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luc74202

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:32 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imtsnk

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 08:36 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottolmstead

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 02:58 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorisreef

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 03:43 ΜΜ AWST

Τόπος

Port Hedland (Google, OSM)

Περιγραφή

Port Hedland WA - Cemetery Beach
Phylum Mollusca
Class Polyplacophora

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafi1

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 08:09 ΠΜ IDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roysh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 12:57 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krokozavr

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 09:44 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coleoreteh

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 12:12 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 11:15 ΠΜ HST
Mollusks

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλάκια (Συνομοταξία Mollusca)

Παρατηρητής

jianong_li

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 07:01 ΠΜ CST

Τόπος

中国海南省 (Google, OSM)

Περιγραφή

Inaccurate coordinates,These are taxa that I do not recognize and most identifications are given by inaturalist.Please chat with me privately if you need detailed coordinates.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meylingramrez

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 02:31 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlucine

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 11:05 ΠΜ JST

Τόπος

Aoshima (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chistkarran

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 11:02 ΜΜ CST

Περιγραφή

Trawled in the Yellow Sea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ratels

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2011 09:15 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Craspedochiton umgaziana (Koch 1951)
Koch, H.J. (1951) A new chiton from South Africa. Proceedings
of the Malacological Society of London 28: 211–212, pls 23–25.
Schwabe. E. & Els.R. 2019. The genus Craspedochiton (Mollusca: Polyplacophora: Acanthochitonidae) in South African waters: what do we really know about it? Archiv für Molluskenkunde Vol 148p 73-92.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruben_guzman_p

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2014

Τόπος

Pucusana, Perú (Google, OSM)

Περιγραφή

Raro ejemplar con las placas sin erosionar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marciecjohn

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:11 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukef2006

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 04:48 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)

Παρατηρητής

glen_whisson

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 09:28 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skatingflamingo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 04:07 ΜΜ PST

Περιγραφή

found by @chilipossum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruseva

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 10:23 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιτωνίνες (Υποοικογένεια Chitoninae)

Παρατηρητής

tantsusoo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 08:48 ΜΜ +08

Τόπος

West, SG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billybs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 12:22 ΜΜ -06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquaristmatt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 01:12 ΜΜ AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doyeonkim031

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 07:29 ΜΜ KST

Περιγραφή

4.9/4.3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2014 08:19 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmartincrossley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 08:31 ΜΜ AWST

Περιγραφή

~1cm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovealllife

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 01:05 ΜΜ PST

Τόπος

Pile Point (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mckittre

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2022 08:00 ΜΜ AKST

Τόπος

Ferry Dock (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 09:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2007 01:05 ΜΜ EAT

Τόπος

Djibouti (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslieh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 11:08 ΠΜ -05

Περιγραφή

Observations made by the Biodiversity Ilo team from the Florida Museum of Natural History (FLMNH) & the Natural History Museum of Los Angeles (NHMLA). Photos by Jessica Whelpley (FLMNH), Brittany Cummings (FLMNH), Leslie Harris (NHMLA), CC-BY-NC-SA, credit to Biodiversity-Ilo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisthediver

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 11:22 ΠΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marisa_a

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 11:05 ΠΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

little_frog

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 04:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasirvine

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 01:43 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerry_lewis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 08:48 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 06:27 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliabohemian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 05:19 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aloraskustad

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 05:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okbirdman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 02:34 ΜΜ -10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslieh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 01:54 ΜΜ -05

Περιγραφή

Observations made by the Biodiversity Ilo team from the Florida Museum of Natural History (FLMNH) & the Natural History Museum of Los Angeles (NHMLA). Photos by Jessica Whelpley (FLMNH), Brittany Cummings (FLMNH), Leslie Harris (NHMLA), CC-BY-NC-SA, credit to Biodiversity-Ilo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslieh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 01:51 ΜΜ -05

Περιγραφή

Observations made by the Biodiversity Ilo team from the Florida Museum of Natural History (FLMNH) & the Natural History Museum of Los Angeles (NHMLA). Photos by Jessica Whelpley (FLMNH), Brittany Cummings (FLMNH), Leslie Harris (NHMLA), CC-BY-NC-SA, credit to Biodiversity-Ilo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 01:20 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ratels

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2014 10:01 ΠΜ SAST

Περιγραφή

70mm
Dinoplax fossus Sykes, 1899
On Dinoplax fossus, n. sp., and Chiton crawfordi, n. sp., from South Africa. Proceedings of the Malacological Society of London. 3(5): 277-279.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amaneko

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 01:50 ΜΜ WET

Τόπος

Canarias, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 01:40 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemurdillo

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2009 07:06 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dicksonwong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 08:23 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diverdad_92

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 09:44 ΠΜ PDT

Τόπος

Monastery Beach (Google, OSM)

Περιγραφή

Found at North Monastery, 33FSW

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix75

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 02:41 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

underwaterpat

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 07:10 ΜΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mckittre

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 09:33 ΠΜ AKDT

Τόπος

Inside Beach (Google, OSM)

Περιγραφή

I think?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 1982

Περιγραφή

Very small, possibly juvenile Cryptoplax elioti.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 1983

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2015

Περιγραφή

Approximately 6mm.

Ετικέτες

Gea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 12:21 ΜΜ ACST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco_mazza

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 04:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix75

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 01:49 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luanroberts

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 07:19 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oregonbirder0

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 09:02 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix75

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 02:56 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ph_hsu

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 03:18 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmeyer61

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2018 11:57 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 01:19 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katelynn99

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 01:38 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermissenda

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 11:27 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heather805

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 01:31 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 09:43 ΠΜ HST

Περιγραφή

Tidepooling. Under a rock.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:58 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 07:41 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

passiflora4

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 06:35 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Porifera or lionota?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poolt

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 11:47 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithsonian_marinegeo

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2012

Περιγραφή

Photo CC-BY-NC-SA license and credit and taxonomic work belongs to the Florida Museum of Natural History (FLMNH).

This observation is a part of the long-term monitoring efforts of Gustav Paulay and his team at FLMNH and Friday Harbor Labs.

Although this observation also falls within the boundaries of the MarineGEO iNaturalist umbrella project (which is an ongoing collaborative work between MarineGEO and the Tennenbaum Marine Observatories Network, the Florida Museum of Natural History, the Smithsonian’s National Museum of Natural History Museum, and our network partners), this is not from a MarineGEO specific campaign.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 1945 04:06 ΜΜ PWT

Τόπος

Guam (Google, OSM)

Περιγραφή

Collected by my father, David J. Leeds while he was stationed here during WWII

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliabohemian

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 03:51 ΠΜ PDT