Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradmoon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 02:39 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgurvets

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 11:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellyne

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 07:54 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 08:24 ΠΜ MDT

Περιγραφή

base of conifer tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 02:43 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karl_feng

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Shandong, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tejasm_07

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 10:20 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scmkr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 08:03 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbrobeson

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbrobeson

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinningsalamander

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 12:49 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozarkpoppy

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 04:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Maybe? seen this one many times lately-always along creek edge th and Mike's tnt

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvp

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2020 05:17 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meganhanson

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 06:30 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018 11:57 ΠΜ EDT

Περιγραφή

This observation is for the prey.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 10:54 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorengel

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 08:17 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericcleveland

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 01:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 03:29 ΜΜ CDT

Περιγραφή

My first day in Portland for the urban biology conference, and I went to Powell Butte Nature Park -- this place is incredible! I spent most of the afternoon here and spotted way cool stuff.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_pathavidhatu

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 10:42 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 03:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idealpado

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 06:06 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 11:02 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)

Παρατηρητής

philipdekat

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 10:36 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgatten

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 05:16 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcowartrickmanphoto

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 02:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thecicadadude

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On a sunlit rock in my yard. The black pile between the eyes could be distinctive

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardlbaxter

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 11:12 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjm2

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2017 04:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Above Howe Meadow - nematocera on geranium maculatum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ornitheolomer

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 11:51 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ornitheolomer

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 09:42 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)

Παρατηρητής

lyndas

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 03:40 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ca_photo_hobbyist

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

omorrill

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 11:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ornitheolomer

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 11:46 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 10:41 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthony296

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 03:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffoconnell

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 11:49 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

temminicki

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 05:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ornitheolomer

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 06:20 ΜΜ EDT

Περιγραφή

The undescribed species I've seen recently, if I'm not mistaken.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cback

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 05:29 ΜΜ EST

Περιγραφή

This specimen was captured in a vial at the same time as a Psocoptera. Within one minute, this fly was lying on its side and handling the Psocoptera between its legs. One minute later the Psocoptera was sucked dry and dropped.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 04:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erincpow

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 02:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolblaney

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2019 08:37 ΠΜ PST

Περιγραφή

Man of these were flying irritatingly around my face

On a rural road in the southern San Bernardino Mountains

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ornitheolomer

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 06:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ornitheolomer

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 06:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 03:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherine_g

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 09:57 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meganosifeso

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 02:26 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 03:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

satxmar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 12:52 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mecopteron_bouillon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

piumi_saumya_kumaratenna

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 08:22 ΠΜ +0530

Τόπος

Gatambe, Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 11:17 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiep68

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 06:54 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spyingnaturalist

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 10:21 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeworldly

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:03 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tauntonguy02780

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 12:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewswenson

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 01:19 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrmeehan87

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 01:32 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Carrying an eggcase?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stenthesnake

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 03:40 ΜΜ MDT

Τόπος

Elkhorn Rd, CO, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stenthesnake

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 07:01 ΜΜ MDT

Τόπος

Elkhorn Rd, CO, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlenagan

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 08:30 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresmatos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 09:01 ΠΜ EST

Τόπος

Santa Fé, Panamá (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zealouswizard

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 10:38 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zealouswizard

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 10:31 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayrilizcoro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 12:23 ΜΜ -05

Τόπος

Latacunga, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Trampa amarilla agricultora Luzmila Rocana.
N° individuos: 4

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_wv

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 11:22 ΠΜ -04

Περιγραφή

I think this is right, but it kind of looks like a Rhagionid too

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosalexandreraposo

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micxsol

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 03:55 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javierchiavone

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 06:12 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihuadean

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 10:35 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russjones

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 05:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 12:46 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoology123

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2017 06:02 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Found on wall, also posted to BG here:
http://bugguide.net/node/view/1383818

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2017 09:46 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencerpote

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 12:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenzarate

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 01:27 ΠΜ -05

Περιγραφή

Tiny, fragile fly with long legs, a faint bronze cast to the thorax and extremely long arista on the antennae. Only 4 mm in length. Family Dolichopodidae (Long-legged Flies).
Came to lights at night, semi-rural residential area, San Cristobal de Las Casas, Chiapas, Mexico 2,200 meters.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jencross

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 07:38 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karen33317

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 12:02 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amesac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 11:28 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joy_wang_muqing

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 10:33 ΠΜ CDT