Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγός Της Κορσικής (Lepus corsicanus)

Παρατηρητής

carlopitrella

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Sicily, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Μικρογαλιάντρα (Calandrella brachydactyla)

Παρατηρητής

dadodavide

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φιδαετός (Circaetus gallicus)

Παρατηρητής

zafaraves

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2020 12:51 PM CET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

zafaraves

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 11:41 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zafaraves

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2017 10:14 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zafaraves

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2017 11:45 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zafaraves

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2018 10:10 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zafaraves

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 06:10 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zafaraves

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2019 12:17 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηπομυωξός (Eliomys quercinus)

Παρατηρητής

zafaraves

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Sicily, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zafaraves

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2019 10:19 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zafaraves

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Sicily, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zafaraves

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 10:37 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zafaraves

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2020 11:27 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zafaraves

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2019 10:40 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zafaraves

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2018 09:18 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zafaraves

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 04:25 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zafaraves

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2019 11:25 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zafaraves

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 06:11 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zafaraves

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2020 05:33 PM SAST

Περιγραφή

Geloi Wetland - pietraie di Torretta Culbianco. 3 ind. in collezione Museo Civico.

Ετικέτες