Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurie_wotjobaluk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 12:51 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aravalle24

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 08:44 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Plantae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beetlemanne

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 06:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ghigo

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ghigo

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel73983

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2024 02:01 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tostra97

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 07:38 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flora_krd

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 04:35 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άρο (Γένος Arum)

Παρατηρητής

stevem4560

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 02:34 ΜΜ EEST

Τόπος

Parvomay, Bulgaria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana-bogdanovich

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 02:47 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzika

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2020 08:18 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpantakis

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 10:13 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goncalo8

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2024 05:27 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Not sure about the ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana-bogdanovich

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2024 04:19 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lochraven

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 03:22 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desiree107

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 01:11 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christiangilli

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2015 11:17 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Iris x sambucina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weilival

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 11:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiarelle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 04:02 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I. versicolor

  • 2 rangées de semences par carpelle. Capsules de 2,5 à 6 cm de long.
  • La base des feuilles de la touffe est pourprée.

I. virginica

  • 1 rangée de semences par carpelle. Capsules 7 à 11 cm de long.
  • La base des feuilles de la touffe est brun pâle.
  • Signal d'un jaune particulièrement intense.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zerrzer

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 04:18 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torwart

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2013

Τόπος

montejacque (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shelef

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2016 11:40 ΠΜ +03

Περιγραφή

צולם החרמון,בין הא חבושית לחטיבה סמש ירוק

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sahara_q

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2018 10:04 ΠΜ PDT

Περιγραφή

I know this was planted here, however, I still want to know what it is.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaretelizondo

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 07:01 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlbowls

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 04:48 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iko

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2018 08:02 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henriette03

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2018 01:45 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harpetsow

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2014 09:49 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennie_b_from_sc

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieakinci

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2011 05:39 ΜΜ EEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

besalinaldi

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2019 01:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mohammad_sohrabi

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2004 10:33 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

papergods

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 11:52 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_199

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 01:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eman1

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 01:33 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morton1905

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 11:43 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Bearded Iris, Iris croatica, Croatian iris, Kroatischer Schwertlilie, Hrvatska perunika, Medvednica u Botanički vrt Zagreb, 7111 Bot, 7.V.2019.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agbilhaut

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2024 03:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimnair

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2006 11:49 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Iris germanica in a garden at the GR130

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominicunsworth

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 06:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardoramirez-anapri

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 10:47 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizaveta03

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 03:39 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara362

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 06:53 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elementlu

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinmaverick

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 12:10 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annegp

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:11 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelalhagang

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2017 11:12 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanwindmiller

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2024 09:35 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άρο (Γένος Arum)

Παρατηρητής

bertr2nd

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 05:52 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliabohemian

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2024 03:19 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Disclaimer: This observation includes ALL the photographs I was able to take of this particular organism. That may NOT include images of the entire organism, all of its defining characteristics, or the general area in which it was found. I am already aware that this may reduce the likelihood of a species level identification. If there is a specific part of this organism that is vital to its identification, please let me know and I will try to include it the next time I photograph it. Thank you.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 10:45 ΠΜ +01

Τόπος

Oujda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_iosipenko

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2014 02:19 ΜΜ +04

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2019

Τόπος

Skikda ,(jardin w) (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roberto421

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 04:45 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hillwall

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 06:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xianning

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 06:01 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lida_khlebnikova

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 06:58 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanfromohio

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 02:50 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrschwartz2

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 02:33 ΜΜ CDT

Τόπος

Lake, WI, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άρο (Γένος Arum)

Παρατηρητής

give_peace_a_chance

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023 12:03 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pn_wes

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 04:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksey_baushev

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2024 04:18 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Ближайшие соседи - типичные rotundum (фото 4, 5)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άρο (Γένος Arum)

Παρατηρητής

sebastian-voitel

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 12:42 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άρο (Γένος Arum)

Παρατηρητής

mbshani

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Israel (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άρο (Γένος Arum)

Παρατηρητής

greenstep_itay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Israel (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian_hofman

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 11:21 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

festim

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksey_strahov

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 02:23 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayrand

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 04:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gen_ok

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 01:07 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vzaperti

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 12:16 ΜΜ CET

Τόπος

Београд (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helen_d

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2024 03:04 ΜΜ NDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jajam

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 05:11 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crewsr

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 05:53 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Garden plant, in a perennial border

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickpapag

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 05:21 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alikhalil_bio228_4km

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 10:12 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lamprisdimitris

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 10:11 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_orhizol

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 01:52 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianne1947

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 04:11 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Seed pods. One shows worm damage.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sqfp

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 11:00 ΠΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cenaida

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 08:45 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevencrum

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 09:59 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Perianth tube <10mm (thompsonii tube 17- 26 mm), flowers generally in 2 (thompsonii generally 1 flowered), leaves 10 mm wide (wider than thompsonii), cauline leaves overlapped. Not yellow, so could be hybrid.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tricia203

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2024 01:59 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justpeachy

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 09:20 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poq

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 06:42 ΜΜ BST

Τόπος

Richmond, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silverymist

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2012 05:51 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyamba

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 02:26 ΜΜ +08

Τόπος

Khentii, MN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meadowhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 01:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annika_rickrod

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 08:59 ΠΜ ADT

Τόπος

Saint John (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandr_levon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Kiev City, UA (Google, OSM)

Περιγραφή

Iris spuria ssp. demetrii
genus tag: T03175
species tag: T07385
subspecies tag: T07602

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liangfern

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2010 10:00 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oksana_shh

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 09:58 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyana555m

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 04:01 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevekotvis

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 08:39 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnreiss

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 03:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_forster

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 05:59 ΜΜ PDT

Τόπος

Hoopa, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jreck

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 03:25 ΜΜ EDT