Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianlescano

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 11:28 AM -03

Τόπος

Chiloé, CL-LL, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianlescano

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 10:43 AM -03

Τόπος

Chiloé, CL-LL, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schaferpho

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

Chiloé, CL-LL, CL (Google, OSM)

Περιγραφή

Feeding on a stone crab( Homalaspis plana?) in heavy surf, Chiloe Island, Chile