Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Περιγραφή

Only one individual located during our very brief visit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Connecticut, US (Google, OSM)

Περιγραφή

At least 13-15 individuals. Habitat was a sizable cranberry bog in New London County approximately 3.5 acres in size, protected by a band of very dense mountain laurel swamp (not fun to bushwhack through) within wider classic eastern Connecticut deciduous forest with very thick understory. This may represent a new site for Bog Copper in CT. The substrate was uniformly cranberry-sphagnum moss; white-and-pink cranberry flowers and young green berries were everywhere. Above the bog floor grew copious rushes; patches of a Rhododendron sp. (no pics, sorry, the butterflies were a little consuming) were interspersed. Other plants associated with this acid bog habitat such as sundews, pitcher plants, or rose pogonias were conspicuously absent.

The coppers were concentrated in a relatively small area within and identical to the wider bog. We observed both males and females (contrary to what is displayed in photos, there were more males; our photographic bias was to the lovely golden females.) There was little interaction between individuals. We were overjoyed to see so many (13-15), both to see this threatened species thriving at this isolated site and because the conditions (75 degrees, extremely humid, wet post-drizzle, overcast) weren’t classic for butterflies.

This sighting represents the first record of Bog Copper for Connecticut on iNaturalist. If you would like to contact me about these threatened butterflies, please email me at willschenck22@gmail.com.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 10:11 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 09:09 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 08:06 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 07:06 PM EDT

Περιγραφή

More later. Just wild

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2021 07:59 PM MDT

Περιγραφή

Taken from INSIDE THE CAR! Absolutely incredible.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 11:39 AM EST

Περιγραφή

First iNat suggestion. In a very large, healthy, mangrove forest in the lower Florida Keys. I’m not versed in Panoquina id so criticism and discussion very welcome! There were many of these skippers around. I didn’t count but probably saw 8-10 on my long walk down the dirt road into the mangrove forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 08:18 AM EST

Τόπος

Greenwich, CT, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 03:10 PM EDT

Περιγραφή

:)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 02:28 PM EDT

Περιγραφή

Beauty!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 08:50 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 11:47 AM EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 12:45 PM EDT

Περιγραφή

Post-Hurricane Isaias wonders!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 05:53 PM EDT

Περιγραφή

Pretty sure, unless this is a lookalike Pseudomethoca.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Brooding with eggs and very newly hatched chicks

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Location obscured

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 06:08 PM EDT

Περιγραφή

First state record rarity

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020 12:12 PM EDT

Περιγραφή

Wow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2017 10:58 PM EDT

Περιγραφή

With probable American Robin prey. First for Central Park on iNaturalist (based on mobile map).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2018 09:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2018 09:02 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2018 09:20 PM EDT

Περιγραφή

Baby!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2018 11:15 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 08:00 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2017 02:36 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2017 01:56 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτογλάρονο (Onychoprion anaethetus)

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 09:09 AM EDT

Περιγραφή

Bird continued in the islands of the Long Island Sound for that and past summers. Based on mobile map first for New York in iNaturalist

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2018 01:08 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2019 02:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορφυροχελίδονο (Progne subis)

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 06:50 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 09:21 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019 10:20 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 04:21 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2019 12:31 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγόκεπφος (Uria lomvia)

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2020 03:05 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόλαιμη Πάρουλα (Setophaga castanea)

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 07:49 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 01:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 12:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 11:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 08:33 AM EDT

Τόπος

Terra Alta, WV, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 09:19 AM EDT

Τόπος

Lonaconing, MD, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Female on nestbox with four eggs.