Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 11:07 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)

Παρατηρητής

waldgeist

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 04:12 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 03:38 PM CEST

Περιγραφή

verwilderte Gartenpflanze?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pastabaum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 04:14 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pastabaum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 03:40 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:14 AM CEST

Περιγραφή

Weingrabenwiese

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilsfuchsie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christian_ap

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 08:54 AM CEST

Περιγραφή

identified with the key J. Fournier and M. Stadler May 2009