Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misumeta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 12:54 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκονώτης Δρυοκολάπτης (Dendrocopos leucotos)

Παρατηρητής

nestboxer

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 04:35 PM +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kleiva

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2018 03:38 PM SAST

Περιγραφή

Gaupe som har tatt ett rådyr

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)

Παρατηρητής

wouterkoch

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2019 06:21 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raedwulf68

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 02:28 PM CEST

Περιγραφή

Garden, on different plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samueledevid

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019 03:48 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wouterkoch

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2019 03:50 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wouterkoch

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2017 12:45 AM CEST

Περιγραφή

Entire video on https://vimeo.com/211494987

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

wouterkoch

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2016 08:47 PM CEST