Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

laurac32

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018 11:23 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

marcellobottero

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2018 10:31 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

giacomoferraro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreavannini

Ημερομηνία

Μάιος 2012

Τόπος

Toscana, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

An old male

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

leibele

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2015 07:07 AM CET

Περιγραφή

Cristina Rossi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

danieleseglie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2016 01:10 PM CEST

Περιγραφή

1 individuo

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

karol_tabarelli_de_fatis

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2017 06:14 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

ppiero

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2018 10:42 AM CET

Περιγραφή

Su stradina asfaltata, investita ma viva

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

paolodorigoni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2017 03:16 PM CEST