Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackychiangmai

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 08:54 AM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onidiras

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021

Τόπος

갈재 (Google, OSM)

Περιγραφή

올해 첫 번째 관찰 First observation this year https://www.inaturalist.org/observation_fields/11675

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onidiras

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fersuit

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 05:02 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μιρίδες Οικογένεια Miridae

Παρατηρητής

mathias_s

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2017 11:22 AM CEST

Περιγραφή

on Drosera serpens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 01:41 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milkamarcela

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 10:53 AM ADT

Τόπος

Riberalta (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα Υποτάξη Heteroptera

Παρατηρητής

ericfischerrempe

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 09:23 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα Υποτάξη Heteroptera

Παρατηρητής

ericfischerrempe

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 09:51 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πυρροκοροειδή Υπεροικογένεια Pyrrhocoroidea

Παρατηρητής

daniel_brotto

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 08:49 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2018 12:39 PM CET

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thephoxinus

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 04:14 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

romulocenci

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 08:01 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jvitor_os

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 05:28 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

holgerbeck

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 10:46 AM -05

Τόπος

Nanegal, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021 08:09 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρομούσες Οικογένεια Pentatomidae

Παρατηρητής

camamed

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 11:10 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρομούσες Οικογένεια Pentatomidae

Παρατηρητής

elrayman210

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2018 03:49 PM CDT

Περιγραφή

El naranja, el otro ya fue registrado.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennywest1

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 03:58 PM AEDT

Περιγραφή

It has the same pattern as an observation by Ken Harris on Mar 28 2012 which he labelled Pentatomidae sp.KH05.
This one was at the base of an old Eucalyptus obliqua.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcia_kurtz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

paulorenatohuppes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2014 12:11 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Βρομούσες Οικογένεια Pentatomidae

Παρατηρητής

andreaskay

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 11:40 AM -05

Τόπος

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aerobird

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 08:02 AM AWST

Περιγραφή

若蟲,經過飼養

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tonykris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 03:11 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

huang

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 04:43 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 01:17 PM AEST

Περιγραφή

Sighting and photos (c) mouse3.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nabehsieh

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019 09:17 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sydney75

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2020 08:33 AM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sabarnisarker

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 10:07 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

greenpigeonsnaturelk

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2021 12:03 PM +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aerobird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 09:12 AM AWST

Τόπος

士林區 (Google, OSM)

Περιγραφή

擬絲腫鰓長椿 Arocatus pseudosericans (Arocatus sericans)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

wallacechen

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2018 12:18 PM CDT

Τόπος

南科國小 (Google, OSM)

Περιγραφή

與小紅姬緣蝽交尾

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinscioli

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Βρομούσες Οικογένεια Pentatomidae

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 10:06 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryantshaquille

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 11:11 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

demegilloii_leonelrubrico

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2020 03:34 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Βρομούσες Οικογένεια Pentatomidae

Παρατηρητής

riandika

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 08:57 AM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Βρομούσες Οικογένεια Pentatomidae

Παρατηρητής

petermarting

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Malinau, ID-KU, ID (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πεντατομίνες Υποοικογένεια Pentatominae

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 12:38 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρομούσες Οικογένεια Pentatomidae

Παρατηρητής

stevenson1002

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 11:42 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aerobird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2020 05:27 AM AWST

Περιγραφή

擬絲腫鰓長椿象

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

luo

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018 12:06 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

hadoe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 12:08 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

thomaseverest

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 10:51 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Βρομούσες Οικογένεια Pentatomidae

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2020 04:00 PM +08

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πεντατομοειδή Υπεροικογένεια Pentatomoidea

Παρατηρητής

philbenstead

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2013 03:42 AM CEST

Περιγραφή

AppleMark

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πυρροκοροειδή Υπεροικογένεια Pyrrhocoroidea

Παρατηρητής

seanbirkbc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2020 03:42 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πυρροκοροειδή Υπεροικογένεια Pyrrhocoroidea

Παρατηρητής

seanbirkbc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2020 01:51 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lesday

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019 01:19 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sahdevsingh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 05:31 PM IST

Περιγραφή

Insect

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mayank_judal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 04:12 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onidiras

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

onidiras

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019 10:17 AM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cace

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2017 01:39 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dawntildeath

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 09:44 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 02:53 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitlaw

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2010 12:32 PM HKT

Τόπος

香港大埔 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

wongun

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 10:25 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

commander_toad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2014 11:15 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 04:06 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2019 05:08 PM -03

Περιγραφή

RECS

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

neotenicgirl

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 03:16 PM HKT

Τόπος

Mui Wo, Hong Kong (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aerobird

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2020 02:10 PM AWST

Περιγραφή

新污斑楔盲蝽 Sejanus neofunereus

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

papilioshih

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 12:12 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κοκκινελίδες Οικογένεια Coccinellidae

Παρατηρητής

wongun

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 03:06 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aerobird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2019 02:45 PM HST

Τόπος

碧湖步道 (Google, OSM)

Περιγραφή

Deraeocoris sauteri 台灣齒爪盲椿象

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

pierre_t

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Περιγραφή

Sighting and photos (c) moireanna.
Field Notes - Noontime, sunny but windy day, ~20C
Size 1-2 cm in length, with two slightly larger ones (~2.5cm) with a different pattern
The smaller ones had black strips along outer part of wing shields, while the two larger ones had a black spot in middle at the posterior end of the wings.
Cluster of 15 individuals could be seen, many on top of the others.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Περιγραφή

Sighting and photos (c) kimba882.
Field Notes - in bush. c.12mm in length

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2017 09:55 PM CET

Περιγραφή

Omyta sp., to Heath trap, Aranda, ACT, 17/18 January 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Sighting and photos (c) bennyb.
Field Notes - is this a stink bug?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2015

Περιγραφή

Shield bug in my backyard on Acacia tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_myall_mob

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Field Notes - We are guessing that this might be a jewel beetle?

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πεντατομοειδή Υπεροικογένεια Pentatomoidea

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 04:58 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομίνες Υποοικογένεια Pentatominae

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2017 02:44 PM AEST

Περιγραφή

Unknown black and white shield bug
Identified as Pentatomidae on Bowerbird by Matthew Connors: "Species unknown"

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lmata

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2014

Περιγραφή

Pentatomid bug (Inmature stage)
Identified as Pentatomidae on Bowerbird by Luis Mata

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2019 04:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rbeunen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2017 09:07 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sandralamberts

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2014 09:53 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

andreyperaza

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 10:14 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

donald_varela

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2020 09:58 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kinmatsu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2019 09:55 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2014 10:49 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

arthurmgomes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2018 03:10 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qin_huang

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2017 02:40 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αφιδοειδή Υπεροικογένεια Aphidoidea

Παρατηρητής

rogeriomachado

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2011 12:34 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

azucena3

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2010 05:06 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tereso30

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2008 09:19 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

carolinaocampo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2020 09:37 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2019 01:05 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seneca_xi

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2017 11:25 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geechartier

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2020 07:28 PM +07

Περιγραφή

Nicostratus sp. feeding on fruit of Melaleuca cajuputi. Mimic of Crematogastor spp. ants.
ID Credit: Yashwanth HM.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idlegrraphics

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2017 05:09 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idlegrraphics

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2017 11:00 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες Οικογένεια Cicadellidae

Παρατηρητής

elrayman210

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2019 11:12 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rojosmojo

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2018 12:26 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ημίπτερα Τάξη Hemiptera

Παρατηρητής

andreafigueroa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2019 01:51 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

aleturkmen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2019 10:01 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mjespinoza

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2019 09:58 AM -05

Ετικέτες