Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajwhitlock

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 12:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_shields

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Stones Creek Game Land

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gillydilly

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 12:51 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Roadside, fire managed pine woods

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gillydilly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 11:27 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Roadside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtuttle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2017 05:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine123

Ημερομηνία

Μάιος 2014

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)