Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strewick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 12:23 ΜΜ NZST

Περιγραφή

in wētā roost beside this tree. Thanks to Helen Peek and Chris Mercer for spotting.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 10:30 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 11:08 ΠΜ NZST

Περιγραφή

A lot of Pseudocoremia were coming to light last night. Productata in the centre, then clockwise from the top, rudisata, leucelaea, lactiflua, indistincta and lupinata.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 11:07 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Parasitized weta under a rock at about 1000m asl in boulder field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 12:22 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastiandoak

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 09:55 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanhunt

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 07:36 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Dead under rocky overhang, where live individuals previously ID'd.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 07:51 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 01:04 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rempson

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2020 11:14 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νηματόμορφα (Συνομοταξία Nematomorpha)

Παρατηρητής

strewick

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2020 12:16 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougalt

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 11:04 ΜΜ NZST

Περιγραφή

About 7 cm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_sweetapple

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2020 05:01 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

On Aciphylla in tall snowgrass

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williambrockelsby

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019 09:02 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Zealandia Trip #1

4

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williambrockelsby

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019 09:02 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Zealandia Trip #1

7

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 02:54 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Fungi on a Scolopterous weevil, on a coprosma plant.

Weevil obs:
https://inaturalist.nz/observations/34442651

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 09:53 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 08:30 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 09:52 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νηματόμορφα (Συνομοταξία Nematomorpha)

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2019 09:56 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtweed

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Found dead under a rock overhang. Several other dead specimens were also found, including one infected with a white, foam-like fungus (maybe Cordyceps). Didn't find any live specimens but it was in winter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2019 04:18 ΜΜ EST

Περιγραφή

Karamea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019 12:03 ΜΜ NZST

Περιγραφή

dead

Possibly a fungi emerging from the shoulder?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2016 08:36 ΜΜ EST

Περιγραφή

Pantopsalis albipalpis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2016 11:02 ΜΜ EST

Περιγραφή

Forsteropsalis chiltoni

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2016 04:16 ΠΜ EST

Περιγραφή

Pantopsalis cf. coronata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2016 03:46 ΠΜ EST

Περιγραφή

Pantopsalis listeri

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2016 03:55 ΠΜ EST

Περιγραφή

Pantopsalis listeri

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2016 03:52 ΠΜ EST

Περιγραφή

Pantopsalis listeri

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 11:50 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2019 10:41 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2019 11:37 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2019 12:42 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark2-nz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Περιγραφή

large white larva inside flax root which was underneath dead section of flax

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyballs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2018 10:38 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2018 10:20 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2018 10:17 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flecksy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2010 01:41 ΜΜ CST

Περιγραφή

About 6mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2017 11:08 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2015 12:31 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Largest tree weta I have ever seen! At first I thought they might be giant weta...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattward

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2017 01:25 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

I initially thought this maybe a Copper butterfly. Until looking more closely and concluding its a day flying moth. I tried to find the species on the Landcare database but failed to be happy with a definite. If anyone could help that would be fantastic. Obviously the second specimen was either dead or paralysed as it was under attack from ants. The favoured plant species seemed to be Pimelea prostrata. The specimen I followed to take these photo's was very flitty if that is any help. Cheers...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nzsnowman

Ημερομηνία

Μάρτιος 2004

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelknightnz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

'Southern North Island Forest Gecko'

Quite the rare occasion to spot this animal in daylight. I saw the faint movement of something hugging a vertical branch, and spin around it trying to evade me, a walker though the bush.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2017

Τόπος

New Lynn, Auckland (Google, OSM)

Περιγραφή

5 Willerton Ave. Front garden. On cultivated Hebe.