Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σερβάλ (Leptailurus serval)

Παρατηρητής

sheryllandrum

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021

Τόπος

Escondido (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Cuba (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willbrooks

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Sabah, MY (Google, OSM)

Περιγραφή

Encountered along trail to Tembaling Waterfall from Danum Field Center

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jellis

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 10:08 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Laying eggs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zacpeterson

Ημερομηνία

Απρίλιος 1987

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Περιγραφή

Date is approximate. 3 individuals (2 males & 1 female) seen sometime in April, 1987. My mother and father (@dmpeterson ) were living in Monteverde in the spring of 1987, staying with the Gavin family. I have been digitizing their old slides, and thought these ones were significant, so I uploaded them. The date and location are approximate, based on their best recollection.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κροκόδειλος Του Νείλου (Crocodylus niloticus)

Παρατηρητής

mike_rochford

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2014 08:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garethyearsley

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 07:12 ΠΜ SAST

Περιγραφή

A lot of dead fish on the beach today, due to a sudden upwelling of cold water that caused the sea temp to drop by around 10 degrees Celsius

Ετικέτες