Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mabrybiggs

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 10:25 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djscho

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 07:48 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gotcritters

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόραμφη Άλκα (Synthliboramphus antiquus)

Παρατηρητής

cavemander17

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 02:35 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gizzardscout

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 12:22 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 03:46 ΜΜ EST

Περιγραφή

!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 04:27 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 05:04 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caymanmatt

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 06:38 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Buchnera aff. elongata for now

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Inimia nat

Παρατηρητής

glendawalter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 04:50 ΜΜ AEST

Περιγραφή

About 25 mm long. Matthew, I have emailed you re these.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oeserak

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2015 03:10 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 08:53 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluegrass

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 10:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devaneilbert

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 05:13 ΜΜ EDT

Τόπος

Troutville, VA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachcoury

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 03:22 ΜΜ MDT

Περιγραφή

last pic shows a very non-prostrate individual

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 03:06 ΜΜ EST

Περιγραφή

Tentative

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celithemis

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2008 09:51 ΜΜ EDT

Τόπος

Dublin facility (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

symphyotrichum

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

T. freemanii

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος (Γένος Helianthus)

Παρατηρητής

symphyotrichum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Sp nov, growing on cliff ledges

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukemahrenholz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marc_aurele

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 06:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masebrock

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 04:13 ΜΜ JST

Περιγραφή

First record for iNat

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlarocque1962

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 10:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlarocque1962

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2001 05:08 ΜΜ EDT

Περιγραφή

escaped species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomike

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2009

Περιγραφή

Det. J. R. Gibson 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradyreed

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherbentley04

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Behind a high fence but still worth posting because it was interacting with the environment

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonnyscalise

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 10:23 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2012 05:53 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Both species abundant in this location. Inks Lake State Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northeast_naturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 02:24 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Only species known to inhabit high vernal pools at ER; cf. Belk 1991 “Why only one of two common Central Texas Anostraca atop Enchanted Rock?”, Hydrobiologia 212 83-86

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherlarkin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 02:15 ΜΜ EST

Τόπος

Athens, GA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2020 08:11 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 11:31 ΠΜ CST

Περιγραφή

1st US record

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alix_in_wonderland

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gizzardscout

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2007

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebirding

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebirding

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junior_bartram

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 03:57 ΜΜ EDT

Τόπος

Whitesburg, GA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

supertiger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 03:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

supertiger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 03:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominic

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 11:48 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Not entirely sure what species this is. The leaves look unusual compared to the other species I've seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominic

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 12:50 ΜΜ CDT

Περιγραφή

LIFER!!!

It's always nice finding your targeted species for the day! I've been trying to find this species for a while too, which made it even more rewarding.

I actually didn't see it at first, I was walking away from it when I heard some loud rattling behind me a few feet off the path. When I went to go investigate (I realized by that point it wasn't a cicada and probably a rattlesnake) I saw this beauty being all defensive. Although the pics don't look like it, I was maybe 6 feet away, if not farther, when I snapped these photos. It was maybe 4- 4/2 feet long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 03:51 ΜΜ CDT

Περιγραφή

In seep on slope

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgiaslim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 09:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgiaslim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 10:45 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgiaslim

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 03:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luna_wzh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 05:26 ΜΜ AEST

Τόπος

Danbulla, QLD, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominic

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 01:50 ΜΜ CDT

Τόπος

Nashville, TN, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

A huge one. My first adult for this species. Was chilling on a rock ledge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 11:20 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 01:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 03:49 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 09:37 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katcrowriv

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 10:06 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Any additional IDs or info would be greatly appreciated! I observed this further from the areas where I've noticed most M.legrandii observations are coming from. This was a very exciting find!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickramsey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 10:22 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masebrock

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 04:01 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dryopteris2

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 12:32 ΜΜ CDT

Τόπος

Livingston, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihunta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 05:14 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fuzzybeans

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 01:03 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1978

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Hard to tell on the photo but I'm fairly sure with those long needles its P. palustris. My grandma and mom both independently verified that this photo was taken in the lower field.

I have been trying to find evidence that the ridge here was historically a mixed Post Oak-Longleaf pine savannah type ecosystem, surrounded by bottomland hardwood wetland type habitat. With the finding of more old post oaks on the ridge, and several savannah-specific and even a few species that heavily benefit from fire, I am getting more confident in this historical identification of the ecosystem. Pinus palustris may be extirpated here, or maybe I am just waiting to find that lost individual. the area this was in was converted to a loblolly stand around the mid 80s, unfortunately(you can see it still there on the map) so I doubt that this specific individual still exists.

Will make a journal post soon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_keesling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 09:57 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Plants 3-5 feet tall, with lower leaves deciduous. Stems pubescent throughout. Leaves petiolate, with petioles < 2 cm long and winged; blades mostly ovate with bases gradually narrowed to petioles; abaxial faces densely gland-dotted. Phyllaries with some tips reflexed; surfaces densely gland-dotted. Disk flowers yellow. Plants sticky when handled.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 12:01 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_and_wasps

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 11:13 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 09:20 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Many hunting in a creek at night. This photo was pure luck.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

illinoisbotanizer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 11:52 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bama_botany

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 05:19 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 06:47 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 10:10 ΠΜ CDT

Περιγραφή

MASSIVE individual

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 03:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 10:54 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verotessier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 12:07 ΜΜ CDT

Τόπος

Emelle, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 12:26 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackassgardener

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019 01:45 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dryopteris2

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfawver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 04:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masebrock

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 04:15 ΜΜ JST

Περιγραφή

Flowering after other Arisaema has finished around it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masebrock

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 12:07 ΜΜ JST

Περιγραφή

var. nigropunctata

First wild population on iNaturalist

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliegh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 11:16 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loki_limestone

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 03:44 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Newly established invasive species originally from China. I'm returning for another bloom, and will study invertebrate usage of the foliage before I remove this.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 04:40 ΜΜ CDT

Περιγραφή

LIFER!

Found by another in the group but I pointed out to check the legs and sure enough, no orange on them (2nd pic)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corsontreeservice

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

white_oak_creek_wma

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 03:50 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radbackedsalamander

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 09:01 ΠΜ EDT

Τόπος

Holden, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydrophilus

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernwalker

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 11:57 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajtrently

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 10:37 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 10:15 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Growing along a creekside.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seismicshrimp

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 11:08 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykaren

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 12:16 ΜΜ CDT

Περιγραφή

lucky I was able to get a picture like this

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supertiger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 02:04 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 05:50 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 06:35 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supertiger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supertiger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 01:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supertiger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 11:12 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squidpastry

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 02:24 ΜΜ EDT

Ετικέτες