Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elytrid

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 01:07 AM CDT

Περιγραφή

By far the most noteworthy visitor of the night. I love it!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_blue

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 08:25 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ophiogomphus

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2008 03:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alpinepowers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 09:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 09:55 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Adult feeding young

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 11:28 PM EDT

Τόπος

Ocean Twp, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρός Λιμνοδρόμος (Limnodromus griseus)

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 04:19 PM PDT

Τόπος

Seaside, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2006 11:44 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2007 01:19 AM PDT

Τόπος

Cremen Road (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qin_huang

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 10:28 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερημοκόρακας (Corvus ruficollis)

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2018 12:33 PM HST

Περιγραφή

Sud-est algérien

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fynkynd

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2016 02:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericwilliams

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On persimmon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeabel

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 02:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)

Παρατηρητής

arrowheadspiketail58

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021

Περιγραφή

See photo