Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joselyn_duran

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 09:01 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ernstklimsa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2019 10:12 AM CET

Τόπος

Mejía, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_couvreur

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2020 12:09 PM -05

Τόπος

El Carmen, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Sp. Nov.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

najely

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 11:56 AM -05

Τόπος

Puyo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 02:48 PM EST

Τόπος

Morona, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

mating pair

Ετικέτες