Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Napo, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Napo, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 02:45 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulsterbotany

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 01:27 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 01:02 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joselyn_duran

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 09:01 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ernstklimsa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2019 10:12 ΠΜ CET

Τόπος

Mejía, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_couvreur

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2020 12:09 ΜΜ -05

Τόπος

El Carmen, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Sp. Nov.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

najely

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 11:56 ΠΜ -05

Τόπος

Puyo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 02:48 ΜΜ EST

Τόπος

Morona, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

mating pair

Ετικέτες