Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chewitt1

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

My first wild diamondback terrapin!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ipomopsis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I think this is another lightning strike. Typically no signs of anything burnt, just exploded from what I assume water content turning to steam. It has a forked top which I hypothesize made it a better conductor than the nearby trees.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ipomopsis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Curious to the explanation of all the dead branches around the base but nothing dead or damaged at the bottom 2/3rd of the tree. It appears to have been struck by lightning. I was on the move so I didn't have much time to really look closer. I just grabbed a couple quick shots and continued on.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ipomopsis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lighting strike. Contact me for more details and photos. I'd rather keep them to myself for copyright future use as they are really cool. :)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmanzanillo

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 10:05 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 02:12 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεφίτης (Mephitis mephitis)

Παρατηρητής

stevekoroll

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 09:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα (Callospermophilus lateralis)

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 10:23 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewtree

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 09:55 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewtree

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 09:57 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 04:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolr

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 05:19 PM EDT

Περιγραφή

Beautiful❤️🌸

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ipomopsis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I believe in obscuring observations of beaver because there are those who trap, kill, and/or don't think beavers belong in the region. I've seen this happen. I do not agree with that opinion. I'd be interested in any solid evidence supporting that stance rather than the possibility they were just trapped to near extinction in many locations during the gold and silver rush. Feel free to email me your evidence. I've observed beaver deep in the Royal Gorge area since the early 80's where there was almost no human/"white" settler activity other than Native Americans in that area in those years. And there is a Washoe word for beaver despite what some may try to tell you. Strange and sickening enough, I've actually heard people say they don't believe bears belong around Tahoe either and that they should be killed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ipomopsis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2014

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

This individual tree has an uncertain future but I love it and am I'm hoping to ensure it's survival. Obviously the picture in the snow is a different date.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ipomopsis

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2015 02:48 PM PDT

Περιγραφή

Discovered during a field trip. We believed this to be an American Beaver.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catenatus

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

UV light in ash/elm grove

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolr

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 08:14 AM EDT

Τόπος

Lodi, OH, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Sleeping and waking up🥰

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 06:36 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewtree

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 07:48 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 04:07 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 04:05 PM PDT

Περιγραφή

Inactive granary

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewtree

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 06:38 AM MST

Περιγραφή

Little Cherry Creek trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolr

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 12:30 PM EDT

Τόπος

Lodi, OH, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolr

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 04:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolr

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 04:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)

Παρατηρητής

carolr

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 12:00 PM EDT

Τόπος

Vickery, OH, US (Google, OSM)

Περιγραφή

2 different sightings in the same area. Came back around and looked again. Not a groomed area. Ticks everywhere.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)

Παρατηρητής

carolr

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 11:46 AM EDT

Τόπος

Vickery, OH, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg_myers13

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 08:41 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwuvanimals

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Περιγραφή

I saw the bear on the mountain just north of Oak Spring.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewpaulson

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 07:48 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickelvington

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 09:51 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samrawlins

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 12:19 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samrawlins

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 05:11 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fyredancer

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 03:25 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisobennett

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Περιγραφή

On the way up to Tricouni Meadows saw the bear across a creek.
This bear was feeding on a Mountain Goat. It is not known if the bear caught the goat or acquired it from another predator. The bear was first spotted in the trees above the kill In the nearby wooded area. There was open alpine land with a steep slope down to a creek. The bear then went back into the wood and emerged inline with goat and started to pull it into the wooded area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 05:26 AM EDT

Τόπος

Kenora, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Woodpecker nest (probably black-backed) ripped open by bear

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieldb

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 12:54 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolr

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 11:56 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolr

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 11:56 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgphotography

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 01:49 PM EDT

Περιγραφή

Large black bear

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinricker

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 07:24 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allen_boynton

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2018 07:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 07:06 AM PDT

Τόπος

Las Vegas, NV, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι Της Ερήμου (Sylvilagus audubonii)

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 06:39 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)

Παρατηρητής

hawksthree

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 07:18 AM MDT

Περιγραφή

More Mallard than domestic but a hybrid;teaching young one to skim the surface

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beartracker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2009 04:18 PM PST

Περιγραφή

tracks

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beartracker

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 07:27 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

hawksthree

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 02:32 PM MDT

Περιγραφή

Hen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 09:35 AM PDT

Περιγραφή

Elevation 7800 feet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philipwoodscc

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 06:07 PM CDT

Περιγραφή

growing along the trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 07:20 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfaucher

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturecandids

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 12:00 AM PDT

Περιγραφή

Elevation ~2350m (7700ft)
Forewing length ~22mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philipwoodscc

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 03:49 PM CDT

Περιγραφή

On the wall of the out house

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

carolr

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 06:28 PM EDT

Τόπος

Spencer, OH, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 07:14 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolr

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 06:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 10:05 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 10:07 AM PDT

Περιγραφή

Juvenile.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

carolr

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 02:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 12:28 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philipwoodscc

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 10:48 AM CDT

Περιγραφή

Growing along the trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 11:18 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 12:30 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philipwoodscc

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 09:22 AM CDT

Περιγραφή

top middle in the wrack

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylor_justason

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 01:06 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swdesertnaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 07:37 AM MDT

Περιγραφή

This is the cutest little garter snake!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolr

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 03:38 PM EDT

Τόπος

Wellington, OH, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catenatus

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catenatus

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catenatus

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolr

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 12:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 09:49 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philipwoodscc

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 02:27 PM CDT

Περιγραφή

There were thousands on the beach miles of beach covered

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 01:04 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmessick

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 01:08 PM PDT

Περιγραφή

Grassland beside Bear Valley Road, near north end of Bear Valley, western Colusa County, California, elev. 1420 feet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 01:50 PM PDT

Περιγραφή

Corey this bee was found on a Silverleaf Sunray flower adjacent to a Las Vegas Bear Poppy. Very windy!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 01:44 PM PDT

Τόπος

Las Vegas, NV, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

carolr

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 05:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Κορμοράνος (Phalacrocorax auritus)

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 07:51 AM PDT

Περιγραφή

Juvenile

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catenatus

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

chartuso

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 04:06 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerbirkhead

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 09:36 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chartuso

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Renfrew, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beartracker

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021 05:22 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)

Παρατηρητής

beartracker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2009 10:11 PM PST

Περιγραφή

Molds created from the feet of a road-killed mink I found.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

carolr

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 01:01 PM EST

Περιγραφή

A rare partially leucistic Robin! This is from the large Robin colony that I have observed in this area.❤️

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph1992

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2021 09:41 AM UTC

Περιγραφή

Find along bank, salmon creek beach

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Κορμοράνος (Phalacrocorax auritus)

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 10:16 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 10:12 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 08:25 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raymie

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 10:59 AM HST

Περιγραφή

Might rival the Karner Blue as the best sighting of that day. Certainly beats out the Whooping Cranes, Ringed Boghaunters, and Trumpeter Swan cygnets.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raymie

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 11:06 AM HST

Τόπος

Menasha, WI, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbruner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 09:37 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 10:14 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2006

Τόπος

near McCook, TX (Google, OSM)

Περιγραφή

Harris's Hawk

Parabuteo unicinctus
immature (L) and sub-adult in
dispute over food item
near McCook,
Hidalgo Co., Texas
12 February 2006

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weecorbie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weecorbie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthony_damiani

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2020 04:35 PM EST