Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waimeamiddleschool

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2017 03:31 PM HST

Περιγραφή

Aurora.Found at Mr.Binders neighbors

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waimeamiddleschool

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2016 03:33 PM HST

Περιγραφή

This mosquito was reared from a larva found in a flowerpot in a yard at the top of the Puu Nani subdivision

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνούπια (Οικογένεια Culicidae)

Παρατηρητής

waimeamiddleschool

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2016 03:57 PM HST

Περιγραφή

Supa soja